ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
BazHum
EBSCO

Współczynnik/Punktacja:
ICV: 50.18
MNiSW (lista B): 8 pkt

MZP w bazach indeksacyjnych

Materiały Zachodniopomorskie zostały wprowadzone do następujących baz:

  • ICI Journal Master List 2016
  • the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • BazHum
  • EBSCO