ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
BazHum
EBSCO

Współczynnik/Punktacja:
ICV: 50.18
MNiSW (lista B): 8 pkt

MZP tom XIV

Trwają prace nad tomem XIV Materiałów Zachodniopomorskich, który będzie dedykowany profesorowi Jerzemu Gawlikowskiemu w rocznicę urodzin. Artykuły można przesyłać do końca marca br.

Zobacz więcej: Zasady przygotowania artykułów