Zasady publikacji

  1. Czasopismo naukowe „Materiały Zachodniopomorskie” Zeszyty Archeologiczne ukazuje się w wersji papierowej w cyklu rocznym
  2. Redakcja nie prowadzi wersji on-line czasopisma
  3. Redakcja zamieszcza na stronie Internetowej czasopisma pliki w formacie PDF z zawartością roczników archiwalnych
  4. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia artykułu do druku należy przesłać na adres Redakcji wydrukowaną i podpisaną "Umowę licencyjną"