Punkty za publikację

23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nową listę czasopism punktowanych. „Materiały Zachodniopomorskie” znajdują się w części „B” wykazu czasopism nieposiadających współczynnika wpływu IF (Impact Factor).
Za publikację w naszym czasopiśmie można uzyskać 8 punktów.

Zobacz więcej: www.nauka.gov.pl