Wydanie specjalne „Materiałów Zachodniopomorskich”

W marcu 2014 roku ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Filipowiaka, wybitnego uczonego, badacza wczesnego średniowiecza i Słowiańszczyzny nadbałtyckiej, Afryki Zachodniej, muzealnika, dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, założyciela i redaktora muzealnego Rocznika Naukowego. W 60. rocznicę powołania do życia „Materiałów Zachodniopomorskich” postanowiliśmy uczcić pamięć profesora dedykując Mu kolejny numer naszego czasopisma.

Serdecznie dziękujemy autorom za nadesłane artykuły oraz wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie jubileuszowego tomu.

Punkty za publikację

23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nową listę czasopism punktowanych. „Materiały Zachodniopomorskie” znajdują się w części „B” wykazu czasopism nieposiadających współczynnika wpływu IF (Impact Factor).
Za publikację w naszym czasopiśmie można uzyskać 8 punktów.

Zobacz więcej: www.nauka.gov.pl