ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Współczynnik/Punktacja:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Spotkanie z Jubilatami

W sobotę, 8 kwietnia br. w Muzeum Narodowym w Szczecinie odbyło się spotkanie członków redakcji Materiałów Zachodniopomorskich z szacownymi Jubilatami: archeologiem dr. Eugeniuszem Cnotliwym i (archeo)zoologiem prof. Jerzym Gawlikowskim, którzy wraz z serdecznymi życzeniami urodzinowymi (85. i 90. rocznica urodzin) otrzymali egzemplarze tomów MZP im dedykowanych.

Czytaj więcej...

ICI Journals Master List 2017

Na podstawie analizy „Materiałów Zachodniopomorskich” i oceny w bazie ICI Journals Master List 2017 eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017, który wynosi: ICV 2017 = 63.43

MZP tom XIV

Trwają prace nad tomem XIV Materiałów Zachodniopomorskich, który będzie dedykowany profesorowi Jerzemu Gawlikowskiemu w rocznicę urodzin. Artykuły można przesyłać do końca marca br.

Czytaj więcej...

Wydanie specjalne MZP

W marcu 2014 roku ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Filipowiaka, wybitnego uczonego, badacza wczesnego średniowiecza i Słowiańszczyzny nadbałtyckiej, Afryki Zachodniej, muzealnika, dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, założyciela i redaktora muzealnego Rocznika Naukowego.

Czytaj więcej...

Punkty za publikację

23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nową listę czasopism punktowanych. „Materiały Zachodniopomorskie” znajdują się w części „B” wykazu czasopism nieposiadających współczynnika wpływu IF (Impact Factor).

Czytaj więcej...