ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Współczynnik/Punktacja:
ICV: 50.18
MNiSW (lista B): 8 pkt

MZP tom XIV

Trwają prace nad tomem XIV Materiałów Zachodniopomorskich, który będzie dedykowany profesorowi Jerzemu Gawlikowskiemu w rocznicę urodzin. Artykuły można przesyłać do końca marca br.

Zobacz więcej: Zasady przygotowania artykułów

MZP w bazach indeksacyjnych

Materiały Zachodniopomorskie zostały wprowadzone do następujących baz:

  • ICI Journal Master List 2016
  • the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • BazHum
  • EBSCO

Wydanie specjalne „Materiałów Zachodniopomorskich”

W marcu 2014 roku ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Filipowiaka, wybitnego uczonego, badacza wczesnego średniowiecza i Słowiańszczyzny nadbałtyckiej, Afryki Zachodniej, muzealnika, dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, założyciela i redaktora muzealnego Rocznika Naukowego. W 60. rocznicę powołania do życia „Materiałów Zachodniopomorskich” postanowiliśmy uczcić pamięć profesora dedykując Mu kolejny numer naszego czasopisma.

Serdecznie dziękujemy autorom za nadesłane artykuły oraz wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie jubileuszowego tomu.

Punkty za publikację

23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nową listę czasopism punktowanych. „Materiały Zachodniopomorskie” znajdują się w części „B” wykazu czasopism nieposiadających współczynnika wpływu IF (Impact Factor).
Za publikację w naszym czasopiśmie można uzyskać 8 punktów.

Zobacz więcej: www.nauka.gov.pl