ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Współczynnik/Punktacja:
ICV: 50.18
MNiSW (lista B): 8 pkt

Wydanie specjalne „Materiałów Zachodniopomorskich”

W marcu 2014 roku ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Filipowiaka, wybitnego uczonego, badacza wczesnego średniowiecza i Słowiańszczyzny nadbałtyckiej, Afryki Zachodniej, muzealnika, dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, założyciela i redaktora muzealnego Rocznika Naukowego. W 60. rocznicę powołania do życia „Materiałów Zachodniopomorskich” postanowiliśmy uczcić pamięć profesora dedykując Mu kolejny numer naszego czasopisma.

Serdecznie dziękujemy autorom za nadesłane artykuły oraz wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie jubileuszowego tomu.