Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

MZP included in ERIH PLUS

Materiały Zachodniopomorskie is now listed in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). It is a renowned index of academic journals in the humanities and social sciences. The current list contains more than 7,500 titles. It is operated by the Norwegian Centre for Research Data.

MZP vol. XVI

All authors are invited to send articles for the volume XVI of Materały Zachodniopomorskie. Manuscripts for the following sections: Discoveries, Reviews and Discussions as well as Chronicle are welcome in particular!

MZP vol. XV

This year’s volume is almost ready. It is dedicated to Professor Ewa Rzetelska-Feleszko.

Meeting with jubilarians

On Saturday, April 8, in the National Museum in Szczecin, members of our editorial office met with honourable jubilarians: dr Eugeniusz Cnotliwy, an archaeologist, and prof. Jerzy Gawlikowski, an (archaeo)zoologist, who were given best wishes for their birthdays (85th and 90th, respectively) together with dedicated to them copies of Materiały Zachodniopomorskie.

ICI Journals Master List 2017

Materiały Zachodniopomorskie has been indexed in ICI Journals Master List 2017. The experts calculated  journal’s Index Copernicus Value (ICV) for 2017: ICV 2017 = 63.43.

MZP vol. XIV

We are currently working on volume XIV which is dedicated to Professor Jerzy Gawlikowski on the anniversary of his birth.Articles can be submitted by the end of March 2018.

MZP in databases

Materiały Zachodniopomorskie is listed in the following databases:

MZP is longer no published in the form of a book

From vol. XII Materiały Zachodniopomorskie is published only in the form of a volume.

Special edition of Materiały Zachodniopomorskie

In March 2014, it was with great sadness that we learned of the death of Professor Władysław Filipowiak, an outstanding academic, researcher of the early Middle Ages and the Baltic Slavdom, West Africa, museologist, director of the National Museum in Szczecin, founder and editor of Rocznik Naukowy. On the 60th anniversary of establishing Materiały Zachodniopomorskie, we would like to pay tribute to the professor and dedicate to him next volume of the journal.

Points for publication

On December 23, 2015, the Ministry of Science and Higher Education announced a new list of ranked scientific journals. Materiały Zachodniopomorskie is included in part B of the list of journals without impact factors.Eight points can be obtained for publication in our journal.

Ostatnio dodane publikacje

Kowalska Anna B.

Paradne czy codzienne. Rozwój konstrukcyjny i stylistyczny obuwia skórzanego we wczesnym średniowieczu z perspektywy źródeł archeologicznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Gwiazdowska Ewa

Od wzlotów ducha po światła rozumu. Grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawa czasowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Porzeziński Antoni

Rów i obiekty osadnicze w obrębie średniowiecznego cmentarzyska w Cedyni (stan. 2)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Kurzyńska Marta

Indeks nazw geograficznych za rok 2017

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Suplement za lata 2015–2016

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Dębowski Michał

Nieznany obraz Petra Brandla z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Żabowie koło Pyrzyc

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Kaczmarska Patrycja

Historia i stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich na Ziemi Choszczeńskiej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Cnotliwy Eugeniusz

Doktor Ryszard Rogosz (3 X 1940 – 20 II 2018)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2017

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Kowalski Krzysztof

Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Wystawa objazdowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Kajkowski Kamil

Woliński „but Widara”. Przyczynek do dyskusji nad relacjami słowiańsko-skandynawskimi we wczesnym średniowieczu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...

Findlik Katarzyna

Tropem indiańskich kolekcji. Wystawa czasowa Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Read more ...