ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie, Tom XIV, 2018

1. Piotr Baranowski
90-lecie prof. Jerzego Gawlikowskiego

STUDIA I MATERIAŁY

2. Bartłomiej Rogalski
Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Marianowie, pow. stargardzki, stan. 1
The Jastorf culture cemetery at Marianowo, Stargard district, site 1

3. Patrycja Kaczmarska
Historia i stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich na Ziemi Choszczeńskiej
History and research to date on the younger pre-Roman and Roman period in the Choszczno Land

4. Antoni Porzeziński
Rów i obiekty osadnicze w obrębie średniowiecznego cmentarzyska w Cedyni (stan. 2)
Ditch and settlement features within the medieval cemetery at Cedynia (site 2)

5. Kamil Kajkowski
Woliński „but Widara”. Przyczynek do dyskusji nad relacjami słowiańsko-skandynawskimi we wczesnym średniowieczu
“Vidar’s shoe” from Wolin. A contribution to the discussion on Slavic-Scandinavian relations in the early Middle Ages

6. Anna B. Kowalska
Paradne czy codzienne. Rozwój konstrukcyjny i stylistyczny obuwia skórzanego we wczesnym średniowieczu z perspektywy źródeł archeologicznych
Ceremonial or everyday. Structural and stylistic development of leather footwear in the early Middle Ages from the perspective of archaeological sources

7. Iwona Karwowska
Strój pyrzycki w świetle źródeł etnograficznych i ikonograficznych zachowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie
Pyrzyce costume in the light of iconographical and ethnographical sources from the National Museum in Szczecin

8. Michał Dębowski
Nieznany obraz Petra Brandla z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Żabowie koło Pyrzyc
Unknown Petr Brandl’s painting from the parish church of St John the Baptist in Żabów, near Pyrzyce

9. Bogdana Kozińska
Fundacja Keddigów i ich kolekcja malarstwa w szczecińskim muzeum. Kulisy pozyskiwania i finansowania zbiorów
The Keddig Foundation and their art collection in Szczecin museum. The real story behind assembling and financing museum collections

ODKRYCIA

10. Dawid Sych, Beata Miazga, Kacper Siejkowski
Bronze Age dagger from Dargocice
Sztylet z epoki brązu z Dargocic

11. Wojciech Filipowiak, Piotr Maliński, Karolina Kokora, Katarzyna Meissner, Ryszard Vorbrich
Śladami rebelii słowiańskich niewolników w Afryce. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej wyprawy badawczej do Maroka
Following tracks of the Slavic slaves’ rebellion in Africa. Report on the interdisciplinary expedition to Morocco

RECENZJE I OMÓWIENIA

12. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Suplement za lata 2015–2016
Indeks nazw geograficznych. Suplement za lata 2015–2016
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2017
Indeks nazw geograficznych za rok 2017

KRONIKA

13. Ewa Gwiazdowska
Od wzlotów ducha po światła rozumu. Grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Warszawie.
Wystawa czasowa

14. Izabela Sukiennicka
Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii.
Wystawa czasowa

15. Ewa Prądzyńska
Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka.
Wystawa czasowa

16. Krzysztof Kowalski
Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły.
Wystawa objazdowa

17. Katarzyna Findlik
Tropem indiańskich kolekcji. Wystawa czasowa
Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi

18. Agnieszka Kuchcińska - Kurcz
Centrum Dialogu Przełomy – w stronę publiczności muzealnej

19. Eugeniusz Cnotliwy
Doktor Ryszard Rogosz (3 X 1940 – 20 II 2018)