ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie Tom I, Zeszyt 1, Archeologia, 2004

1. Galiński Tadeusz, Stanowisko mezolityczne w Płotach. Inwentarze maglemoskie z ostrzami typu Vig, s.5-62, mapa

2. Ilkiewicz Jolanta, Znaleziska archeologiczne z Chwalimskiego Bagna, s.63-100

3. Kozłowska Dorota, Szczecin-Płonia, stanowisko 2. Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej, s.101-122

4. Dworaczyk Marek, Ceramika naczyniowa kultury łużyckiej z Pyrzyc, s.123-132

5. Naum Magdalena, Słowiański Bornholm. Kontakty między Bornholmem a płn.-zach. Wybrzeżem Bałtyku w latach 900-1259, s.133-148

6. Biermann Felix, Nowe badania wczesnośredniowiecznego Uznamia, s.149-166

7. Cnotliwy Eugeniusz, Wyroby ze skóry z wykopu 5 na stanowisku 1 w Wolinie, s.167-202

8. Cnotliwy Eugeniusz, Bobik Izabela, Wczesnośredniowieczna szkatułka drewniana z badań w Szczecinie, s.203-214

9. Porzeziński Antoni, Typologia i chronologia średniowiecznych skuwek sprzączek pasa z Cedyni w woj. Zachodniopomorskim, s.215-226

10. Kowalska Anna Bogumiła, Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie, s.227-251

11. Chełkowska Bożena, Chełkowski Zygmunt, Charakterystyka szczątków ryb z badań archeologicznych w Dargobądzu na wyspie Wolin (stanowisko 10), s.253-278

12. Malinowski Tadeusz, W sprawie cmentarzyska na Rowokole koło Smołdzina w powiecie słupskim, s.279-286

13. Kamiński Roman, Uciechowska-Gawron Anna, O cmentarzysku na Rowokole - w odpowiedzi T. Malinowskiemu, s. 287-289