ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia, 2005/2006

1. Gawron Arnold, Kontekst badań „terenowych”: archeologia (lingwistyka (kulturoznawstwo)); refleksje sukcesywnie uzupełniane, s.5-41

2. Galiński Tadeusz, Osadnictwo późnopaleolityczne w rejonie jeziora Świdwie na Pomorzu Zachodnim, s.43-77

3. Galiński Tadeusz, Jankowska Dobrochna, Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim, s.79-176, 3 mapy

4. Porzeziński Antoni, Garczyński Władysław, Archeologiczne badania rozpoznawcze w Kamieniu Pomorskim w 1958 roku, s.177- 269

5. Porzeziński Antoni, Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku 3 w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie w 1993 roku, s.271-358, 2 mapy

6. Marcinkowski Mirosław, Człowiek ukryty w kości - średniowieczne rzeźbione rękojeści noży z Elbląga na tle europejskim, s.359-373

7. Kłyszejko Bernard, Chełkowski Zygmunt, Chełkowska Bożena, Sobociński Andrzej Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie, s.375-395, I tabl.