ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie Tom VIII, 2011

STUDIA I MATERIAŁY

1. Marcin Dziewanowski, Głos w sprawie klasyfikacji produktów eksploatacji wiórowej w zespołach świderskich s7

2. Aleksandra Górska-Maciałowicz, Starożytne zabytki z doliny rzeki Iny w Suchaniu, pow. stargardzki s31

3. Antoni Porzeziński, Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku w Cedyni, stanowisko 2 s123

4. Piotr Pudło, Ponownie o wczesnośredniowiecznym mieczu wyłowionym z Zalewu Szczecińskiego s165

5. Andrzej Janowski, Wyniki przedwojennych badań na grodzisku w Starogardzie Łobeskim s179

6. Andrzej Janowski, Co odkrył Alfred Rowe na „Diabelskiej Grobli” w Trzebawiu? s195

7. Eugeniusz Cnotliwy, Klasztor cystersów w Kołbaczu. Badania archeologiczne w latach 1960-1964 i 1978-1982 s221

8. Grzegorz J . Brzustowicz , Andrzej Kuczkowski, Gotycka pieczęć rycerska spod Choszczna s241

9. Judyta Julia Gładykowska-Rzeczycka, Lidia Cymek, Tomasz Kozłowski, Sławomir Słowiński, Szkielety z ruin klasztoru Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie. Analiza antropologiczno-paleopatologiczna s251

ODKRYCIA

10. Marcin Dziewanowski, Najnowsze odkrycia z epoki kamienia na stanowisku nr 3 w Chwarstnicy, woj. zachodniopomorskie s279

11. Dorota Kozłowska-Skoczka, Sztylet krzemienny z okolic jeziora Miedwie, powiat stargardzki

12. Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski, Wczesnośredniowieczna osada w Kunowie, gm. Kobylanka s293

13. Roman Kamiński, Kafel Hansa Bermana z rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim s309

14. Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Michał Kulesza, Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie (gm. loco) w świetle badań archeologicznych s317

15. Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Nieznane krypty w kościele p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie (gm. Polanów) s357

RECENZJE I OMÓWIENIA

16. Krzysztof Kowalski, Agnieszka Matuszewska, Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu, s373

17. Anna B. Kowalska, Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Cussalyn-Cőßlin-Koszalin. s375

18. Anna B. Kowalska, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski, Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2006-2009)s377

19. Anna B. Kowalska, Krzysztof Guzikowski, Procesy kolonizacyjne w posiadłościach cystersów z Kołbacza w XII-XIV wieku. Przestrzeń i ludzie, s379

20. Anna B. Kowalska, Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, „Wolińskie Spotkania Mediewistyczne” s381

21. Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2011 rok s383

KRONIKA

22. Odkrywanie tajemnic Majów. Polskie wykopaliska w Gwatemali. Wystawa czasowa s425

23. Moda i styl: elita i dwór Majów (Jaina 600-900 n.e.). Wystawa czasowa s429

24. Bursztyn – Złoto Bałtyku. Wystawa czasowa s433

25. Barbarzyńcy u bram VI Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego s439

26. Archeologia w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie s443