ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie, Zeszyt 2, Historia Sztuki, 2005/2006

1. Radacki Zbigniew, Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim. Suplement do monografii z 1976 roku, s.5-46

2. Radacki Zbigniew, Mittelalterliche Burgen und Schlösser in Westpommern. Supplement der Monographie von 1976, s.47- 48, 16 k.il.

3. Albrecht Uwe,  Po 60 latach znowu razem... Zmienne koleje losu ołtarza z Wkryujścia, s. 49-58,

4. Albrecht Uwe, Nach 60 Jahren wieder komplett... Zum wechselvollen Schicksal des Ueckermünder Hochaltar-Retabels, s.59, 12 k.il.

5. Krzymuska-Fafius Zofia, Rzeźba Chrystusa Frasobliwego z Mieszkowic, s.61-65

6. Krzymuska-Fafius Zofia, Christus in der Rast-Skulptur aus Barwalde (Mieszkowice), s.66, 2 k.il

7. Cześnik Lesław, Szramska Iwona, Portret Filipa Melanchtona. Badania i konserwacja, s.67-77

8. Cześnik Lesław, Szramska Iwona , Bildnis Philipp Melanchthon. Untersuchungen und Konservierung , s.77-78, 6 k.il.

9. Ciesielski Wojciech, Działalność artystyczna w województwie koszalińskim w latach osiemdziesiątych, s.79-96

10. Ciesielski Wojciech, Kunstbetrieb in der Wojewodschaft Koszalin in den 80er Jahren, s.97-98, 4 k.il

11. Ziemba Antoni, Od Cranacha do Corintha: dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie - recenzja wystawy i katalogu pod tym samym tytułem, s.99-105