ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie, Zeszyt 2, Historia Sztuki, 2007/2008

1. Radacki Zbigniew, Poszukiwanie kryteriów działalności twórczej Henryka Brunsberga ze Szczecina, s. 5-57

2. Nagel Christine, Die Mitgift der Herzogin Sophia von Sachsen bei ihrer Heirat mit Herzog Franz I. von Pommern-Stettin in Dresden 1610, s. 59-89

3. Lipińska Aleksandra, Madonna z Trapani w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s. 91-116

4. Bądkowska Justyna, Ochrona i odbudowa zabytków nieruchomych na terenie Starego Miasta w Szczecinie, s. 117-170