ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie, Tom XI, 2015

STUDIA I MATERIAŁY

1. Marta Chmiel-Chrzanowska, Michał Adamczyk, O śmierci bez przesady. Próba zastosowania podejścia technologicznego w archeologicznych badaniach nad śmiercią = On death with no exaggeration. A technological approach to the study of death, s. 7–32

2. Justyna Żychlińska, Transformacja ciała ludzkiego jako wyraz świadomości i istnienia duchowości w kulturze łużyckiej = The transformation of the human body as an expression of the existence of consciousness and spirituality in the Lusatian Culture, s. 33–44

3. Kinga Zamelska-Monczak, Wczesnośredniowieczne grzebienie z Santoka = Early medieval combs from Santok, s. 45–92

4. Eugeniusz Cnotliwy, W sprawie budownictwa we wczesnośredniowiecznym Wolinie = Construction in early medieval Wolin, s. 93–106

5. Antoni Porzeziński, „Importowane” naczynia typu Tornow i Gross Raden na stanowiskach 2 i 2a w Cedyni, woj. zachodniopomorskie = “Imported” vessels of the Tornow and Gross Raden type on sites 2 and 2a in Cedynia, West Pomeranian Voivodeship, s. 107–121

6. Kamil Kajkowski, Piotr N. Kotowicz, Zapomniany wczesnośredniowieczny pochówek łodziowy ze Szczecina = A forgotten early medieval boat burial from Szczecin, s. 123–136

ODKRYCIA

7. Bartłomiej Rogalski, Weryfikacyjno-rozpoznawcze badania sondażowe cmentarzyska ze starszego i młodszego okresu przedrzymskiego w m. Modrzewo, gm. Suchań, pow. stargardzki, stanowisko 6 (AZP 33-13/33) = Verification and reconnaissance test excavations on a burial ground from the older and younger pre-Roman period in Modrzewo, Suchań commune, Stargard district, site 6 (AZP 33-13/33), s. 137–143

8. Bartłomiej Rogalski, Archeologiczne badania sondażowe na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Starych Łysogórkach, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, stanowisko 5 (AZP 43-03/7) = Archaeological test excavations on the burial ground from the Roman period in Stare Łysogórki, Mieszkowice commune, Gryfino district, site 5 (AZP 43-03/7), s. 145–150

9. Aleksander Bursche, Bartłomiej Rogalski, Badania wykopaliskowe w Suchaniu, pow. stargardzki, stanowisko 18 (AZP 33-13/32) w latach 2013–2014 = Excavations in Suchań, Suchań commune, Stargard district, site 18 in 2013–2014, s. 151–160

10. Andrzej Kuczkowski, Dorota Malarczyk, Znalezisko wczesnoabbasydzkiego dirhama w Trzebiatowie, pow. gryficki = Find of an early Abbasid dirham from Trzebiatów, Gryfice district, s. 161–164

11. Andrzej Kuczkowski, Naczynie z wczesnośredniowiecznego depozytu srebrnego (?) z okolic Darłowa, pow. sławieński = A vessel from an early medieval silver hoard (?) from the area of Darłowo, Sławno district, s. 165–168

12. Martina Karle, Anna B. Kowalska, Sebastian Messal, Badania nieinwazyjne przeprowadzone w 2014 roku w pobliżu grodów w Bardach i Świelubiu, pow. kołobrzeski = Non-invasive research conducted in 2014 in the area of strongholds in Bardy and Świelubie, Kołobrzeg district, s. 169–173

13. Magdalena Szymczyk, Średniowieczna szachownica na portalu kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, pow. myśliborski = Medieval chequered pattern on the portal of the Collegiate Church of St John the Baptist in Myślibórz, Myślibórz district, s. 175–179

14. Andrzej Kuczkowski, Średniowieczny topór żelazny z okolic Świdwina, pow. świdwiński = Medieval iron axe from the area of Świdwin, Świdwin district, s. 181–184

RECENZJE I OMÓWIENIA

15. Paulina Romanowicz: Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Rębkowski, Felix Biermann, Szczecin 2015, s. 185–186

16. Ewa Górkiewicz: Dzieje Stepnicy, red. Radosław Gaziński, Ewa Gwiazdowska, Maciej Szukała, Ryszard Techman, Szczecin 2014, s. 187

17. Ewa Górkiewicz: Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, red. Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir Moździoch, Wrocław–Głogów 2014, s. 189–190

18. Anna B. Kowalska: Wolin wczesnośredniowieczny, część 2, red. Błażej Stanisławski, Władysław Filipowiak, Warszawa 2014. Origines Polonorum, t. 7, s. 191–192

19. Bartłomiej Rogalski: Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć, red. Mirosław Fudziński, Gdańsk 2015, s. 193–194red. Mirosław Fudziński, Gdańsk 2015, s. 193–194

20. Anna B. Kowalska” The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania, red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Toruń 2014, s. 195–196

21. Agnieszka Kowalówka: Piotr N. Kotowicz, Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł, Rzeszów 2014. Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 30, s. 197–198

22. Agnieszka Kowalówka: Piotr Piętkowski, Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław 2015, s. 199–200

23. Agnieszka Kowalówka: Civitas Cedene, red. Paweł Migdalski, Cedynia 2014. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, s. 201–202

24. Marta Kurzyńska: Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2013 rok. Suplement, s. 203–205
Indeks nazw geograficznych za 2013 rok. Suplement, s. 207

25. Marta Kurzyńska: Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2014 rok, s. 209–248
Indeks nazw geograficznych za 2014 rok, s. 249–251

KRONIKA

26. Anna B. Kowalska, Civitas et urbs Szczecin. Projekt naukowy realizowany w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie w latach 2012–2014, s. 253–258

27. Krzysztof Kowalski, Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, s. 259–263

28. Agnieszka Kowalówka, Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą oraz Pomorze u progu chrześcijaństwa. Wystawy czasowe, s. 265–267

29. Izabela Sukiennicka, Skarby z okolic Suchania. Wystawa czasowa, s. 269–275

30. Paweł Migdalski, Sprawozdanie z działalności naukowo-edukacyjnej Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za 2014 rok, s. 277–284

31. Maria Danuta Wołągiewicz, Początki w Szczecinie. Pamięci Ryszarda Wołągiewicza (19.06.1933 – 14.01.1994), s. 285–289