Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Szymczyk Magdalena

Odkrycie fragmentów średniowiecznego budynku na Starym Mieście w Myśliborzu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Porzeziński Antoni

Rec. R.W. Terpiłowskij, Sławjanie Podnieprowja w pierwoi połowinie I tysjaczeletija n.e., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, Monumenta Studia Gothica, 3, s. 232 z 94 rycinami, ISBN 83-227-2341-5

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Janowski Andrzej

Rec. S. Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Neumünster 2004, s. 821, w tym 154 strony map i ilustracji, ISBN 3-529-01394-3

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Kowalski Krzysztof

Wystawa Troja – sen Henryka Schliemanna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Kowalski Krzysztof Słowiński Sławomir Janowski Andrzej

XVI Sesja Pomorzoznawcza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Filipowiak Władysław

Jerzy Wojtasik (12.04.1929-31.12.2007)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...

Wołągiewicz Maria Danuta

Bibliografia prac Jerzego Wojtasika

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Read more ...