Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Jagielska Irena

Badania i konserwacja drewnianej tarczy ze szczecińskiego Podzamcza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Pudło Piotr Kurasiński Tomasz Kucypera Paweł Klimek Leszek

Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kajkowski Kamil Kuczkowski Andrzej

Pokarm duszy – pokarm dla ciała. Szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kwiatkowski Karol

Jednorodne fajki gliniane z badań kwartału staromiejskiego w Stargardzie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Pawłowski Mieszko

Skarb miedzianych szelągów Jana Kazimierza w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Borkowski Jacek

Relikty późnośredniowiecznych oraz nowożytnych urządzeń nadbrzeżnych w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Uciechowska-Gawron Anna Kałagate Sławomir

Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Skalinie stan. 38 (AZP 33-10/129). Aneks: Ekspertyza antropologiczna i opracowanie ciałopalnych szczątków ludzkich ze stanowiska Skalin 38 (AZP 33-10/129) (Anna Wrzesińska)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kuczkowski Andrzej

Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Dworaczyk Marek

Nowe odkrycia na osadzie w Ustowie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Borkowski Jacek

Ciałopalny pochówek „alienata” z cmentarzyska przy kościele św. Mikołaja w Szczecinku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...