Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Słowiński Sławomir

Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Szczecinku – zamek

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kajkowski Kamil

Rec. J. Urtans, Ancient cult sites of Semigallia (Zemgales senas kulta vietos), CCC papers: 11, Tapas 2008, ss. 223, ISBN 978-9984-796-39-0

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kowalówka Agnieszka

Skarby wieków średnich. Wystawa czasowa

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Polsko-niemiecki projekt Frühe Slawen im Odermündungsgebiet – zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert (Wcześni Słowianie u ujścia Odry – Historia osadnicza Ziemi Pyrzyckiej od 6. do 9. w. n.e.)

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Filipowiak Władysław

Władysław Garczyński (11.01.1925-06.01.2010)

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Read more ...