Andrzej Kuczkowski Cholin – Gollennberg – Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013

Author/Authors: Ewa Górkiewicz-Bucka