Anna B. Kowalska, Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie. Leatherworking in Late Medieval Szczecin Chyżyńska Neighbouhood, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Instytut Archeologii I Etnologii PAN, Szczecin 2013

Author/Authors: Krzysztof Kowalski