Błażej M. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga – studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemiach polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2013

Author/Authors: B. Anna Kowalska