Elementy infrastruktury wodnej ze wsi Bardy, pow. Kołobrzeg

Author/Authors: Ewa Górkiewicz