Marta Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2013

Author/Authors: B. Anna Kowalska