Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Kowalska Anna B. Messal Sebastian

Badania archeologiczne w Świelubiu w latach 2015–2016

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Wojciechowska Iwona

Pierwsze znalezisko fragmentu naczynia kamionkowego „grupy Falkego” ze Stargardu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Kowalska Anna B.

Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday, Eds. Irene Baug, Janicke Larsen, Sigrid Samset Mygland. “University of Bergen Archaeological Series” 8

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Uciechowska-Gawron Anna

Trzebiatów – spotkania pomorskie 2014, red. Janina Kochanowska, Trzebiatów 2015

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2014 rok. Suplement Indeks nazw geograficznych za 2014 rok. Suplement

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2015 rok Indeks nazw geograficznych za 2015 rok

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2016 rok Indeks nazw geograficznych za 2016 rok

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Sukiennicka Izabela

Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta. Wystawa czasowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Sukiennicka Izabela

Wędrówki archeologiczne po ziemi łobeskiej. Wystawa czasowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...