ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1956, Tom II

1. Siuchniński Kazimierz, Kurhan 60 z cmentarzyska w Wartin pow. Angermunde (NRD), s. 7-40, I – XIV k. tabl.


2. Hamling Alicja, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Krzęcinie pow. Choszczno s. 41- 112, I – XIII k. tabl, 2 k. złoż. plany, il.


3. Garczyński Władysław,  Kurhan z okresu rzymskiego z Nowego Krakowa w pow. Sławieńskim, s. 113-123, I-II k.tabl,


4. Karpowicz Jan, Monety rzymskie znalezione na Pomorzu Zachodnim, s. 125-149, 1 k. tabl., mapa


5. Cnotliwy Eugeniusz, Z badań nad rzemiosłem zajmującym sie obróbką rogu i kości na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu, s. 151 -  181, I-II k. tabl.,il. tab.


6. Filipowiak Władysław, Port wczesnośredniowiecznego Wolina,  s.183–210, 5 k. tabl., 3 k. złoż, il., plany


7. Kubasiewicz Marian, Szczątki kostne zwierzęce z Wolina - Przedmieścia s. 211 – 234, 3 k. il. I-XIV k. tabl.


8. Kubasiewicz Marian, O metodyce badań wykopaliskowych szczątków kostnych zwierzęcych, s. 235 – 244, I-III k. tabl.


9. Labuda Gerard,  Położenie średniowiecznego Rostoku, s. 245 – 278, 1 k. il.


10. Lesiński Henryk, Niektóre problemy rozwoju miast na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu, s. 279 – 297


11. Henryk Dziur1a, Ołtarz granitowy z XIII w. w Moryniu, s. 299 – 308, 3 k. il.


12. Dworakowska Anna, Konserwacja XVI-wiecznego krucyfiksu z Maszewa, s.309 – 319, 4 k. il.


13. Łuka Leon, Filipowiak Władysław,  Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego (lata 1945 - 1956), s. 321 – 336


14. ODKRYCIA  s.337-368, 2 k. il.


15. SPRAWOZDANIA


16. Filipowiak Władysław,  Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w r. 1956, s.369 – 378, 3 k. il.


17. Tarnowski Aleksander, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w r. 1956, s. 378


18. Prawdzic Irena, Sikora Marian, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w r. 1956, s. 378-379


19. Zaborowska Maria, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w r. 1956, s.379-382, 1 k. il.