ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1959, Tom V

1. Borowiec Saturnin, Gleby powiatu wolińskiego i kamieńskiego na tle warunków przyrodniczych, s. 9 – 24,


2. Pietrzak Mirosław,  Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej w Siemirowicach, pow. Lębork, s. 25 – 42, 1 k. il.


3. Szafrański Włodzimierz,  Badania na grodzisku w Myśliborzu na Pomorzu Zachodnim, s. 43 – 68, 3 k. il.,


4. Łuka Leon Jan, Szczątki osady i cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Niebędzinie, pow. Lębork, s. 69 -97, 2 k. il.


5. Lachowicz Franciszek J., Cmentarzysko kultury pomorskiej w Starej Wiśniewce, pow. Złotów, s. 99 - 112


6. Lachowicz Romualda, Wyniki ratowniczych prac wykopaliskowych prowadzonych na cmentarzysku kultury pomorskiej w Maryńcu, pow. Złotów, s. 113 – 120, 5 k. il.


7. Wołągiewicz Ryszard, Uwagi do zagadnienia stosunków kulturowych w okresie lateńskim na Pomorzu Zachodnim, s. 121 – 144, 1 k. il.


8. Kubasiewicz Marian, Gawlikowski Jerzy, Szczątki zwierzęce z osady rzymskiej w Cedyni, s. 145 – 156, 3 k. il.


9. Kubasiewicz Marian, Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznej osady Gardziec, pow. Kamień, s.157 – 165, 1 k. il.


10. Chełkowski Zygmunt, Szczątki  ryb w materiale wykopaliskowym z osady wczesnośredniowiecznej Szczecin-Mścięcino, s.165 – 186, 5 k. tabl., 3 k. il.


11. Kiersnowski Ryszard, Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Kamienia Pomorskiego, s.187-218, 2 k. il.


12. Cnotliwy Eugeniusz, Wczesnośredniowieczne wyroby kamienne ze stanowiska  4 w Wolinie, s. 219 – 248, 2 k. il.


13. Cnotliwy Eugenisz, Wojtasik Jerzy, Misa romańska z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wolinie, s. 249 - 256


14. Nahlik Adam, Tkaniny wykopaliskowe z wczesnośredniowiecznego Wolina, s.257 – 276, 2 k. il.


15. Olczak Jerzy, Wyniki analiz spektrograficznych niektórych wczesnośredniowiecznych zabytków szklanych z terenów Pomorza Zachodniego, s. 277 – 294, 1 k. il.


16. Żak Jan, Wczesnośredniowieczny grzebień skandynawski na Pomorzu Zachodnim, s. 295- 310, 1 k. il.


17. Filipowiak Władysław, Badania archeologiczno-konserwatorskie w Lubinie, pow. Wolin, s.311-330, 3 k. il, I-III k. tabl.


18. Ohle Walter, Do dziejów katedry w Kamieniu Pomorskim, s. 331 – 377, 9 k. il.


19. Dziurla Henryk, Z materiałów do badań nad historią architektury Pomorza Zachodniego, s. 379 – 388, 4 k. il.


20. Rehorowski Marian, Gotyckie stalle na Pomorzu Zachodnim, s.389- 418, 16 k. il.


21. Najdowa Jadwiga, Z dziejów polskiego malarstwa marynistycznego: Wacław Zaboklicki, cz. II, s.419- 446, 4 k. il.


22. Kaczmarek Włodzimierz, Materiały z badań etnograficznych prowadzonych przez Muzeum Pomorza Zachodniego na Pomorzu Zachodnim, s. 447- 486, I-XVII tabl.


23. BIBLIOGRAFIA


24. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1958 (z uzupełnieniem za lata poprzednie), s. 487 - 494


25. Karłowska Alicja, Bibliografia sztuki Pomorza Zachodniego za lata 1945—1958, s. 495 – 507,


26. KONSERWACJA


27. Brochwicz Zbigniew, Zastosowanie barwników organicznych do badania przekrojów warstw malarskich i zapraw, s. 509 – 520, 3 k. il.


28. RECENZJE I OMÓWIENIA


29. Garczyński Władysław: Ingrid Timpel, Erfahrungen mit der Hermanit-Cefa-Masse beim Abformen steinähnlicher und metallischer Obiekte, Neue Museumskunde, roczn. 2, zesz. 2, 1959 r., str. 166—172, s. 521 - 522


30. Wojtasik Jerzy: E. Šturms, Der ostbaltische Bernsteinhandel in der vorchristlichen Zeit, Commentationes balticae, Bonn, t. I, 1953 r.,str.  167—205, s. 522- 526


31. Siuchniński Kazimierz: Hermanfrid Schubart, Nordische Bronzezeit in der D.D.R., Ausgrabungen und Funde, t. III, zesz. 4/5, Berlin 1958 r., str. 210—221, s. 526- 528


32. Siuchniński Kazimierz: Rolf Breddin, Ein Beitrag zur Abgrenzung der mittel-bronzezeitlichen Kulturen in Nord- und Mitteldeutschland, Arbeiten aus dem Institut fur Vor- und Frühgeschichte der Martin-Luther Universität Halle — Wittenberg, Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther Universität, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, roczn. VII, 1957/1958 r., zesz. 1, str. 235—244 , s. 528- 532


33. Hamling Alicja: Franz Oelmann, Pfahlhausurnen, Germania, t. XXXVII,1959 r., zesz. 1—4, str. 205—223,  s.  532- 534


34. Wołągiewicz Ryszard: Bernhard Gramsch, Die Ausgrabungen auf dem Urnenfriedhof der frühen Jastorf-Zeit bei Stendell, Kr. Angermünde, in den Jahren 1957 und 1958, Ausgrabungen und Funde, roczn. IV, zesz. 6, 1959 r., str. 274—280, zesz. 3, ryc. i tabl. 43—44b, s.534-536


35. Wołągiewicz Ryszard: Hermanfrid Schubart, Die Funde der frühen Römischen Kaiserzeit in Vorpommern, Wissenschaftliche Zeitschrift der Emst Moritz Arndt — Universität Greifswald, roczn. IV, 1954/55 r., Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe Nr 1/2, str. 53—67, z 4 mapami i 8 tablicami, s. 536-539


36. Cnotliwy Eugeniusz:  Władysław Łosiński, Elżbieta Tabaczyńska, Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Poznań 1959 r., stron 115 i ryciny, s.540-543


37. Cnotliwy Eugeniusz: Theodor Voigt, Die frühesten Slawen, Ausgrabungen und Funde, t. III, zesz. 4/5, 1958 r., str. 284—287, 1 mapa i 2 ryciny , s. 543 - 544


38. Cnotliwy Eugeniusz: Ewald Schuldt, Die mittelslawische Zeit im Norden der DDR (Obotriten und Wilzen/Lutizen), Ausgrabungen und Funde, t. III, zesz. 4/5, 1958 r., str. 293/300, 2 mapy i 5 rycin, s. 544 - 545


39. Cnotliwy Eugeniusz: Ewald Schuldt, Die spätslawische Zeit, Ausgrabungen und Funde, t. III, zesz. 4/5, 1958 r., str. 301—305, 1 mapa i 3 ryciny, s. 545- 546


40. ODKRYCIA s. 547- 604, 5 k. il.


41. SPRAWOZDANIA


41. Jakimowicz Teresa, Karłowska Alicja, Sprawozdanie z konferencji Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej w Szczecinie w dniu 16. III. 1959 r., s.605-611


42. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w roku 1959, s. 611-618


43. Grudniewska Melania, Tarnowski Aleksander, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie, w roku 1959, s. 619


44. Sikora Marian,  Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w roku 1959, s.620-622


45. Zaborowska Maria,  Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w roku 1959, s.622- 627,


46. Janocha Henryk, Stafiński Aleksander, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w roku 1959,  s. 627 – 631