ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1960, Tom VI

1. Chełkowski Zygmunt, Pozostałości ryb w materiale wykopaliskowym osady kultury pucharów lejkowatych w Ustowie, pow. Szczecin, s.9 -40, 1 k. il., I-V k. tabl.


2. Cnotliwy Eugeniusz, Wyniki badań ratowniczych na osadzie kultury łużyckiej w Sibinie, pow. Kamień,  s.41 – 60, 1 k. il.


3. Lachowicz Franciszek J., Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej w Turowie, pow. Miastko — stanowisko 1, s. 61-73, 1 k. il.


4. Wołągiewicz Maria Danuta, Wyniki badań ratunkowych na stanowisku produkcyjnym z okresu rzymskiego w Choszcznie-Kwiatowie w 1960 r., s.75- 95, 1 k. il.


5. Wołągiewicz Ryszard, Osada i grób z okresu rzymskiego w Cedyni nad Odrą, s. 97- 158, 2 k. il, I-IX k. tabl.


6. Wojtasik Jerzy, Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry znalezione na stanowisku 4 w Wolinie, s.159-208


7. Stafiński Aleksander, Najdawniejsze słowiańskie osiedla obronne w okolicach Szczecinka, s.209-240, I-IX k.tabl.


8. Dębska Krystyna, Żak Jan, Rylec do pisania na tabliczkach powoskowanych z Pomorza, s.241- 244, 1 k. il.


9. Chełkowski Zygmunt, Wczesnośredniowieczne pozostałości ryb z Kamienia Pomorskiego, s.245- 264, 1 k. il.


10. Kubasiewicz Marian, Z badań nad szczątkami zwierzęcymi z Zamku Szczecińskiego, s.265-269, 1 k. il.


11. Białecki Tadeusz, Terytorium pyrzyckie w okresie wczesnego średniowiecza, s.271-314, 2 k. il.


12. Kiersnowski Ryszard, Mennice i mincerze na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XII w., s.315-340, 1 k. il.


13. Fenrych Wiktor, Konflikt książąt wołogosko-słupskich z biskupstwem w Kamieniu na przełomie XIV-XV w. s.341-361,


14. Radacki Zbigniew, Zamki zachodnio-pomorskie i ich przesłanki genetyczne, s.363-390, 8 k. il.


15. Krzymuska-Fafius Zofia, Ze studiów nad późnogotycką twórczością Pomorza Zachodniego: część I. Warsztat Mistrza Pasji Chociwelskiej, s. 391-418, 8 k. il.


14. Buczek Roman, Pieczęcie cechów zachodnio-pomorskich od XV do XIX w, s. 419-453, 11 k.il.


15. Włodzimierz Kaczmarek, Technika powroźnicza i sieciarska na podstawie zabytków Muzeum Pomorza Zachodniego, s. 455 – 498, 6 k. il.,


16. Winiecka Halina, Badania nad publicznością szczecińską w oparciu o wystawę Henry Moore'a, s. 499-516


17. BIBLIOGRAFIA


18. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1959 r. (z uzupełnieniem za lata poprzednie)  s. 517- 524


19. KONSERWACJA


20. Rosenqvist Anna M., Konserwacja drewna znalezionego w łodzi wikińskiej w Oseberg, s. 525 -538, 6 k.il.


21. Brochwicz Zbigniew, Identyfikacja skrobi i związków białkowych na przekrojach warstw malarskich i zapraw, s.539-563, 18 k. il


22. Domasłowski Wiesław, Własności żywic sztucznych oraz ich zastosowanie do prac konserwacyjnych, s.565-605, 8 k.il


23. RECENZJE I OMÓWIENIA


24. Kubasiewicz Marian: Studien an Vor- und Frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz.1—8, Munchen 1956—1900 r., s.607-610


25. Hamling Alicja: Helga Jacob, Pollenanalitische Untersuchung der Torfsahichten des Göttwitzer Sees bei Wermsdorf, Bezirk Leipzig, Arbeits und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege,t.VI,1957 r., str. 317—330 , s. 610-612


26. Wołągiewicz Ryszard: Adriaan v. Muller, Formenkreise der älteren römischen Kaiserzeit im Raum zwischen Havelseenplatte und Ostsee, Berliner Beiträge zur Vor- und Friihgeschichte, t. I, Berlin 1957 r., str. 140, 15 tablic i 41 map, s.613-616


27. Filipowiak Władysław: Ewald Schuldt, Altslawisches Handwerk, Museum für Ur- Und Friühgeschichte Schwerin, 1960 r., Ausstellung zur 800-Jahrfeier der Stadt Schwerin, str. 102 i 2 ryciny, s.617


28. Filipowiak Władysław: Heinz Joachim Vogt, Slawische Siedlungsnamen und Bodenfunde, Märkische Heimat, roczn. IV (1960 r.), zesz. 1 (wyd. specj.) — (Festschrift für Karl Hohmann), str. 68—73 i 2 ryciny, s. 617-619


29. Fenrych Wiktor, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Historischer Atlas von Pommern, Neue Folge, wyd. 1; mapa 1: Besitzstandskarte von 1628 von Werner von Schulmann und Franz Engel; mapa 2: Besitzstandskarte von 1780 von Franz Engel, Erläuterungsheft von Werner von Schulmann, 1959 r., Böhlau Verlag Köln/Graz, s.619-621


30. Krzymuska-Fafius Zofia, Joachim Gerhardt, Pommern, Berlin 1958 r., Deutscher Kunstverlag, s. 621-624


31. ODKRYCIA s. 625-714, 3 k. il.


32. SPRAWOZDANIA


33. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w roku 1960 s.719 –726, 2 k. il.


33. Winiecka Halina,  Sprawozdanie z badań ankietowych nad publicznością Muzeum Pomorza Zachodniego, s.726-736


34. Tarnowski Aleksander, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w roku 1960, s. 736-737,


35. Sikora Marian, Sprawozdanie  z  działalności Muzeum w Koszalinie w roku 1960, s.737-741, 2 k. il.


36. Zaborowska Maria,  Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w roku 1960 s.741-744


37. Niemierowski Władysław,  Sprawozdanie z  działalności Muzeum w Stargardzie w roku 1960, s.744-747


38. Rdesiński Maciej, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w roku 1960, s.747-748


40. BIBLIOTEKA


41. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za rok 1960 — Wydawnictwa zwarte, s.749-756


42. Zajdel Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za rok 1960 — Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s.756-764