ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1961, Tom VII

1. Siuchniński Kazimierz, Wyroby z krzemienia pasiastego na Pomorzu Zachodnim, s. 9-22


2. Wołągiewicz Ryszard, Cmentarzysko z II-IV okresu epoki brązu w Brzeźniaku, pow. Łobez, s. 23 – 84


3. Lachowicz Romualda, Lachowicz Franciszek, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Maryńcu, pow. Złotów - stanowisko 1, s.85-172


4. Wołągiewicz Maria Danuta, Późnolateńskie wiaderko drewniane z Brzeźniaka, pow. Łobez, s.173-180


5. Cnotliwy Eugeniusz, Wyniki archeologicznych badań ratunkowych na Wzgórzu Wisielców w Wolinie w 1959 r., s.181- 292


6. Białęcka Felicja, Ceramika ze stanowiska wykopaliskowego 4 w Wolinie, s.293 – 370

7. Olczak Jerzy, Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radaczu, pow. Szczecinek, s.371-380


8. Garczyński Władysław, Wczesnośredniowieczny miecz z Zalewu Szczecińskiego, s.381-386


9. Wołągiewicz Ryszard, Badania podwodne Muzeum Pomorza Zachodniego na Zalewie Szczecińskim w 1961 r., s.387-389


10. Barycz-Gupieniec Romana, Tokarstwo i bednarstwo z XIII-XIV w. w osadzie miejskiej w Gdańsku, s.391-434


11. Kubasiewicz Marian i Gawlikowski Jerzy, Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodziska w Cedyni, pow. Chojna, s.435-456


12. Klichowska Melania, Wczesnośredniowieczne szczątki roślinne od¬kryte w Wolinie na stanowisku wykopaliskowym 4 w latach 1953—1955, s.457-461


13. Krysiński Alfons, Pomorze plemienne w świetle przekazu tzw. Geografa Bawarskiego, s.463- 516


14. Wilinbachow Wadim B., Przyczynek do zagadnienia trzech ośrodków dawnej Rusi, s. 517-530


15. Zientara Benedykt, Geneza przywileju składowego Szczecina z 1283 r., s. 531-564


16. Radacki Zbigniew, Kruppé Jerzy, Kąsinowski, Antoni, Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych klasztoru w Kołbaczu w latach 1960—1961, s.565- 576


17. Lesiński Henryk, Fenrych Wiktor, Najstarszy fragment księgi miejskiej Wolina z lat 1367—1379, s.577-605


18. Buczek Roman, Skarb monet z XVII wieku z Marwicy pow. Gryfino, s.607-624


19. Kaczmarek Włodzimierz, Połów łososi na Drawie, s. 625-658


BIBLIOGRAFIA

20. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1960 r. (z uzupełnieniami za lata poprzednie), s.659- 666


21. Brochwicz Zbigniew, Zastosowanie analizy chromatograficznej do identyfikacji cukrowców w zaprawach i polichromiach, s.667-732


RECENZJE I OMÓWIENIA


22. Wołągiewicz Ryszard: Kietlińska Alina, Problem tzw. grobów książęcych we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne,t. XXVI, 1S59—1960 r., str. 98—115, s.733-736


23. Cnotliwy Eugeniusz: S. Thomas, Studien zur den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, t. VIII, Dresden 196G r., str. 54-215


24. Nowicka Ewa: Bogdan Rutkowski, Terra sigillata znalezione w Polsce, Wrocław 1960 r. str. 115


25. Wołągiewicz Ryszard: Hans Jürgens Eggers, Grabfunde der Völkerwanderungszeit aus Pommern, Baltische Studien, N.F. 46, Hamburg 1959 r., str. 13—28, z 8 tablicami, s.743-747


26. Cnotliwy Eugeniusz: E. Schuldt, Einige bemerkenswerte Fundstücke vom Burgwall Behren-Lübchin, Kreis Teterow, Jahrbuch für Boden¬denkmalpflege in Mecklenburg, 1959 r., str. 118—152, ryc. 60—88, s.747-749


27. Wojtasik Jerzy: Henryk Wiklak, Obuwie gdańskie w X—XIII w. Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. III, Prace Komisji Archeologicznej nr 3, Gdańsk 1960 r. str. 7—104, s. 749-751


28. Malinowska Halina: Tadeusz Poklewski, Misy brązowe z XI, XII i XIII w., Łódź 1961 r. 115 stron, 32 tablice i 7 map, s.751-753,


29. Wojtasik Jerzy:  S. A. Izjumowa, K istorii kożewiennowo i sapożnowo remiesł Nowgoroda Wielikowo, Materiały i issledowania po archeologii SSSR Nr 65, Trudy Nowgorodskoj Archeołogiczeskoj Ekspedicii, t. II, Moskwa 1959. r. str. 192—222 s.753-756


30. Wojtasik Jerzy: S. Tarakanowa, O. Saadre, Tallinnas 1952—1953 aastal teostatud arheoloogiliste kaevamiste tulemusi, Muistsed asulad ja lin-nused, Arheoloogiline kogumik I, Tallinn 1955 r. str. 11—45 (Rezulta¬ty archeołogiczeskich raskopok 1952 i 1953 godow w Tallinie), s.756-758


31. Kubasiewicz Marian: Hans K. Stampfli, Die Tierreste der sławischen Siedlungen Oldenburg in Holstein und Scharstorf, Offa, t. XVII/XVIII, 1959-1961 r., str. 109-124, s.758-759


32. Kubasiewicz Marian, Sandor Bökönyj, Die Haustiere in Ungarn im Mittelalter auf Grund der Knochenfunde, Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa, Budapest 1961 r., str. 83-111, s.759-760


33. ODKRYCIA s. 761-784


SPRAWOZDANIA

34. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1961 r., s. 785-794


35. Fiodorow Henryk, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1961 r, s. 794-796


36. Grudniewska Melania, Janocha Henryk, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w 1961 r, 796-802, 6 k.il.


37. Zaborowska Maria, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w 1961 r., s. 802-804


38. Niemierowski Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie w 1961 r., s. 804-807


39. Rdesiński Maciej, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1961 r., s.808-809


BIBLIOTEKA

40. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1961 r. — Wydawnictwa zwarte, s.811-839


41. Zajdel Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1961 r. — Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s.839-849


42. Z ŻAŁOBNEJ KARTY s.850-851