ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1962, Tom VIII

1. Siuchniński Kazimierz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radaczu, pow. Szczecinek, w 1962 r., s.9-27, 6 k. il.


2. Cnotliwy Eugeniusz, Pozostałości budownictwa drewnianego z IX-XII wieku ze stanowiska 4 w Wolinie, s.29-84


3. Garczyński Władysław, Wczesnośredniowieczne radło z Kamienia Pomorskiego, s.85-90


4. Siuchniński Kazimierz, Olczak Jerzy, Lachowicz Franiciszek, Badania weryfikacyjne osiedli obronnych na terenie powiatu Drawsko Pomorskie, woj. koszalińskie, s. 91 -145


5. Lachowicz Franciszek, Wyniki badań archeologiczno-konserwatorskich na terenie woj. koszalińskiego w 1960 r., s.147-188


6. Christensen Arne Emil, Kilka uwag o ochronie zabytków w Norwegii, s.189-206


7. Kubasiewicz Marian, Szczątki zwierzęce z badań ratunkowych na stanowisku przy ul. Grodzkiej w Szczecinie, s.207-220


8. Kubasiewicz Marian, Z badań nad szczątkami zwierzęcymi z zamku szczecińskiego — cz. II, s.221-226


9. Lesiński Henryk, Fenrych Wiktor, Rejestr dochodów stołowych biskupa kamieńskiego z 1496 r., s.227-25


10. Buczek Roman, Skarb monet siedemnastowiecznych z Szadzka, pow. Stargard, s.255-274


11. Radacki Zbigniew, Historia i budowa kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie, s.275-300


12. Kołodziejska Teresa, Architektura kościoła parafialnego w Choszcznie, s.301-333,  Rudolph Wolfgang, Konieczność prowadzenia dalszych badań nad łodziami na Zalewie Odrzańskim, s.335-347


13. Kukier Ryszard, Ugrupowania etniczne i etnonimiczne Pomorza Słup¬skiego i Krainy Złotowskiej w świetle badań i samookreślenia ludu, s.347- 423


14. Filipowiak  Władysław, Fenrych Wiktor, Sprawozdanie z wyprawy Muzeum Pomorza Zachodniego do krajów Afryki Zachodniej, s.423-442


15. Winiecka Halina, Z socjologicznej problematyki muzealnictwa w Polsce, s.443-452


BIBLIOGRAFIA


16. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1961 r., 453-459


KONSERWACJA 

  
17. Brochwicz Zbigniew, Zastosowanie wskaźników (indykatorów) do badania przekrojów malowideł ściennych, s.461-467


18. Brochwicz Zbigniew, Właściwa interpretacja reakcji benzydynowej na przekrojach zabytkowych zapraw malarskich, s.469-492


19. Garczyński Władysław, Sieja Stefan, Żywice syntetyczne w pracowni archeologicznej, s.493-496


RECENZJE I OMÓWIENIA


20. Seniów Tadeusz: Ewald Schuld, Der mittelsteinzeitliche Wohnplatz von Flesenow, Kr. Schwerin, Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg, 1959 r., str. 7-34, 21 tabl., s.497-499


21. Wołągiewicz Ryszard: Adolf Hollnagel, Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler und Funde des Kreises Neubrandenburg, Die vor- Und frühgeschichtlichen Denkmäler und Funde im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik, t. II, Schwerin 1962 r., str. 88, 5 ryc, 52 tabl., 7 map, s.499-500


22. Wołągiewicz Ryszard: Waldemar Heym, Drei Spätlatenegräberfelder aus Westpreussen, Offa, t. 17/18, 1959/1961 Neumunster 1961 r., str. 143-170, 4 ryc. i 12 tabl, s.501-502

23. Cnotliwy Eugeniusz: Christian Carpelan, Beinerne Kämme aus der älteren Eisenzeit Finlands, Suomen Museo, t. LXVIII, Helsinki 1961 r., str. 35—52, 17 ryc. w tekście, s.502-504

24. Cnotliwy Eugeniusz: Zofia Hilczerówna, Wczesnośredniowieczne grzebienie zdobione motywami zwierzęcymi z ziem polskich, Slavia Antiąua, t. IX, 1962 r., str. 301—328, 15 ryc., s.505-507 

25. Cnotliwy Eugeniusz: Zofia Hilczerówna, Rogownictwo gdańskie w X—XIV w., Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. IV, Gdańsk 1961 r., str. 41—144, 61 ryc, 3 tabele, streszczenie w języku angielskim, s.507-511


26. Wojtasik Jerzy: Jan Żak, Ceramika typu zachodnio-słowiańskiego w Lilleborgu na Bornholmie, Slavia Antiąua, t. VIII, 1961 r., str. 195—212, s.512-513


27. Wojtasik Jerzy: Adolf Hollnagel, Das slawische Körpergräberfeld von Gustävel, Kr. Sternberg, mit Anhang über die slawischen Grabfunde in Mecklenburg, Jahrbuch für Bodendenkmalpflege für Mecklenburg, 1960 r., str. 127—168., s.513-515


28. Kubasiewicz Marian: W. J. Bibikowi, A. J. Szewczenko, Fauna Mychajliwskogo posełennja, (w:) O. F. Łagodowska, O. G. Szapocznikowa, M. L. Makarewicz, Mychajliwskie posełennja, ANUSRR, Inst. Archeologii, Küw 1962 r., s.516


29. Kubasiewicz Marian: Wienjamin Jasyfowicz Całkin, K'istorii żywotnowodstwa i ochoty w wostocznej Ewropie, Materiały i issledowanija po archeologii SSRR, nr 107, Moskwa 1962 r., s.516-517


30. Kubasiewicz Marian: Gertraud Dürr, Neue Funde des Rindes aus dem keltischen Oppidum von Manching, Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz. 12, München 1961 r., s.517-518


31. Kubasiewicz Marian, Dietmar Pfund, Neue Funde von Schaf und Ziege aus dem keltischen Oppidum von Manching, Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz, 11, Miinchen 1961 r., s.518


32. Kubasiewicz Marian: Werner Petri, Neue Funde des Hundes aus den keltischen Oppidum von Manching, Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz. 10, Miinchen 1961 r., s.518-519


33. Kubasiewicz Marian: Werner Schweizer,  Zur Frühgeschichte des Haushuhns in Mitteleuropa, Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz. 19, München 1961 r., s.519-520


34. Kowalski Tadeusz: Stanisław Gierszewski, Elbląski przemysł okrętowy w latach 1570—1815, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1961 r, str. 239.,  s.520-522


35. Kowalski Tadeusz: Zbigniew Szopowski, Małe porty Pomorza Zachod¬niego w okresie do drugiej wojny światowej, PWN, Warszawa—Poznań 1962 r., str. 394, 158 tabl., 243 ryc. i 8 fotografii, s.522-524


36. ODKRYCIA s.525-548


SPRAWOZDANIA


37. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1962 r., s.549-559


38. Fiodorow Henryk,  Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1962 r., s.559-560


39. Janocha Henryk, Sikora Marian, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w 1962 r., s.560-573


40. Zaborowska Maria, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w 1962 r., s.573-575


41. Niemierowski Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie w 1962 r., s.575-578


42. Rdesiński Maciej, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1962 r., s.578-579


43. Traczyk Bogumiła, Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Złotowskiej w 1962 r., s.579-580


BIBLIOTEKA

44. Śledzińska Ewa,  Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1962 r. — Wydawnictwa zwarte, s.581-613


45. Zajdel Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1962 r. — Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s.614-627