ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1955, Tom I

1. Garczyński Władysław, Wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej Szczecin-Mścięcino, s. 7-72, I-XII k. tabl.


2. Kubasiewicz Marian, Szczątki kostne zwierzęce z osady wczesnośredniowiecznej Szczecin—Mścięcino, s. 73-79, 3 k. il


3. Filipowiak Władysław, Kotły brązowe z wczesnośredniowiecznego portu Wolina, s. 81-90, 4 k. il.


4. Smolarek Przemysław, Inwentaryzacja źródeł do dziejów techniki szkutniczej Słowian pomorskich, s. 91-107, 1 k. il.


5. Kiersnowski Ryszard, Mogiły i cmentarzyska pomorskie w przekazach źródeł pisanych z wieku XII—XIV, s. 109-142, 8 k. il.