1. Lachowiczowa Romualda, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Cewlinie, pow. Koszalin, s. 9-52, 1 k.il.


2. Rożnowski Franciszek, Szczątki kostne z grobów ciałopalnych w Cewlinie, pow. Koszalin, s.53-62, 3 k.il.


3. Lachowicz Franciszek J., Skarb brązowy z Silnowa, pow. Szczecinek, s. 63-120, I k. tabl.


4. Chełkowski Zygmunt, Szczątki ryb z warstw osadnictwa wczesno¬średniowiecznego oraz kultury łużyckiej (Materiały z badań ratunkowych przy ul. Grodzkiej w Szczecinie), s.121-141


5. Gedl Marek, Materiały z cmentarzysk kultury wschodniopomorskiej w Ugoszczy, Sierznie, Niezabyszewie i Ząbinowicach w pow. bytowskim, s.143-168


5. Wołągiewicz Ryszard, Chronologia względna okresu wczesnorzymskiego na Pomorzu Zachodnim w świetle niektórych jej wyznaczników, s.169-193,


7. Keiling Horst, Stan i perspektywy badań nad kulturą jastorfską w północnych okręgach NRD, s 195-204, 1 k.il


8. Cnotliwy Eugeniusz, Wyniki badań archeologicznych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Gardźcu, pow. Kamień Pomorski, s.205-259


9. Rogosz Ryszard, Dotychczasowe badania archeologiczne nad wczesnośredniowiecznym Stargardem,s.261-371,I k.tabl.


10. Cnotliwy Eugeniusz, Skandynawska pochewka do grzebienia z Wolina, s.371-382


11. Janocha Henryk, Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1959 i 1960 na Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło Koszalina — część I, s.383-472, 2 k. il.


12. Sikora Marian, Z badań architektoniczno-archeologicznych na terenie zespołu zamkowego w Darłowie, pow. Sławno, s.473-480, 2 k.il.


13. Marciniak Ryszard, Ustrój polityczny związku obodryckiego do połowy XI wieku, s. 481-546


14. Żak Jan, Zarys stanu i dziejów badań nad „importami" skandynawskimi na Słowiańszczyźnie Zachodniej — część II, s.547-607,


15. Prosnak Mieczysław, Skandynawski okręt wojenny wczesnego średniowiecza, s.609-626, 3 k.il.


16. Krzymuska-Fafius Zofia, Polskie badania nad sztuką Pomorza Zachodniego w latach 1945—1965, s.627-647


17. Kruszelnicki Zygmunt, O kołobrzeskim „Rycerzu na cmentarzu", s. 649-690, 5 k.il.


18. Kukier Ryszard, Tradycyjne rożkarstwo na Ziemi Bytowskiej, s.691-707, 1 k.il.


19. Kukier Ryszard, Problematyka etnograficzna Kaszub Bytowskich, s.709-721, 3 k. il. Zachodniego w Szczecinie, s.723-732


20. Lewicki Tadeusz, Archeologia na Międzynarodowym Kongresie Historii Afryki w Dar es Salaam (Tanzania) w 1965 r., s.733-749


BIBLIOGRAFIA


21. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1965 r., s.751- kapiszonową w latach 1820—1845 na podstawie badań tej broni w Muzeum Pomorza 757


RECENZJE I OMÓWIENIA


22. Kubasiewicz Marian: Dietrich Haak, Metrische Untersuchungen an Röhrenknochen bei Deutschen Merinolandschafen und Heidschnucken, UNI, München 1965, s.757


23. Kubasiewicz Marian: Alexandra Bolomey, Fauna neolitica din asezarea Boian A de la Varasti, „Studii si ceretari de Antropologie", t. III,nr 1, 1966, s.758


24. Jankowska Dobrochna: Edith Hoffman, Die Kultur Maciejewski Marian, Uwagi o przeróbkach ręcznej broni palnej ze skałkowej na der Bandkeramik in Sachsen, cz. I, „Die Keramik", Berlin 1963, str. 142, tabl, 65, map 4, s.758-760


25. Kuczkowski Wojciech: B. A. Szramko, Ł. D. Fomin, Ł. A. Sołncew, Pierwaja nachodka izdiełija iz meteoritnogo żelaza w Wostocznoj Jewropie, „Sowietskaja Archieołogija", nr 4, Moskwa 1965, s. 760-761


26. Kubasiewicz Marian: Sergiu Haimovici, Date privitoare la metapodalele de Ovicaprinae din asezarile epocii bronzului de pe teritoriulR. S. Romania, „Analele Stiintifice Uniyersitątii din Iasi", Sec. II, Biologie, t. XI, fasc. 2, 1965, s.761-762


27. Kubasiewicz Marian: Sergiu Haimovici, Contributiuni la studiul morfologiei si ariei de raspindire a risului, Felis (Lynx) Lynx L., „Analele Sti¬intifice ale Universitatii din Iasi", t. X, fasc. 2, 1964, str. 359—368, s.762


28. Kubasiewicz Marian: W. I. Całkin, Drewnjeje żiwotnowodstwo plemien Wostocznoj Ewropy i Sredniej Aziji, „Materiały i Issledowanija po Archeologii SSSR", nr 135, 1966, s.762-763


29. Kubasiewicz Marian: Luhmann Folker, Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg bei Klagenfurt in Kärnten, III. Die Schweineknochen, „Kärtner Museumsschriften" t. XXXIX, Klagenfurt 1965, str. 1—58, s.764


30. Cnotliwy Eugeniusz: Anna Roes, Bone and antler objects from the Frisian terp-mounds, Haarlem 1963, str. 84, tabl. 65, 29 rycin w tekście, s.764-768


31. Kubasiewicz Marian: Hans-Hermann Müller, Die Tierreste der slawischen Burgen von Tornow und Vorberg, Kr. Calau; Joachim Herrmann, Tornow und Vorberg, Beitrag 4, „Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin", t. XXI, Berlin 1966, str. 190—199., s.768-769


32. Kubasiewicz Marian: Gianina Ghiorghiu, Sergii Haimovici, Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite in asezarea feudala timpuriede la Garvan (Dinogetia), „Analele Stiintifice ale Universitatii Din Iasi” Biologie, t. XI, fasc. 1, 1965, str. 175—190, s. 769-770


33. Kubasiewicz Marian: Hubertus Schülke, Die Tierknochenfunde von der Burg Neu-Schellenberg, Fürstentum Liechtenstein, „Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein", t. XLIV, Vaduz 1965, str. 177—262, s.770-771


34. ODKRYCIA s.773-802, 3 k.il.


SPRAWOZDANIA


35. Filipowiak Władysław, Sprawozdania z głównych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim i z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1966 r., s. 803-812, 3 k.il.


36. Fiodorow Hieronim, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1966 r., s.812-813, 1 k.il.


37. Rupp Ireneusz, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim w 1966 r., s.814-815


38. Rożnowski Franciszek, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kołobrzegu w 1966 r., s. 815-818, 8 k.il.


39. Gręźlikowski Zygmunt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 1966 r., s.818-827


40. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w 1966 r., s.828-830, 1 k.il.


41. Jankowska Dobrochna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1966 r., s.830-831


42. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Wolinie w 1966 r., s.831-832


43. Ptaszyńska Danuta, Ochrona i konserwacja zabytków województwa koszalińskiego w 1966 r., s.832-839, 2 k.il.BIBLIOTEKA


44. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1966 r. - Wydawnictwa zwarte,  s.841-878


45. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1966 rok – Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s. 879-893


46. Z ŻAŁOBNEJ KARTY s. 895-896