1. Wołągiewicz Maria Danuta, Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Drawsku Pomorskim, s.7-76, 5 k. il.


2. Cnotliwy Eugeniusz, Osada z okresu rzymskiego w Bienicach, pow. Nowogard, s.77-89,


3. Kaube Andrzej, Włókiennictwo wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko wykopaliskowe nr 4), s.91-142, 1 k. il.


4. Cnotliwy Eugeniusz, Rogosz Ryszard, Kąsinowski Antoni, Badania obronnego wału w północnej skarpie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, s.143-170


5. Rogosz Ryszard, Badania archeologiczne na zamku w Złocieńcu, pow. Drawsko Pomorskie, s. 171-197, 1 k.il.


6. Prosnak Mieczysław, Z zagadnień skandynawskiej sztuki korabniczej wczesnego średniowiecza, s.199-238, 8 k.il.


7. Osięgłowski Janisław, Początki słowiańskiej Rugii do roku 1168 (zagadnienia etniczne i polityczne), s.239-287


8. Malinowska Helena, Wstępne wyniki badań archeologicznych na stanowisku 2 w Cedyni, pow. Chojna, w 1967 r., s.289-294,


9. Wokroj Franciszek, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko „Młynówka” w Wolinie w świetle antropologii, s.295-335, 3 k.il.


10. Kubasiewicz Marian, Gawlikowski Jerzy, Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie. Część I, s.337-368, 5 k.il


11. Piniński Jerzy, Skarb monet z Międzyzdrojów, pow. Wolin, s.369-379, 4 k.il.


12. Kukier Ryszard, Tradycyjne włókiennictwo chłopskie na Kaszubach południowo-zachodnich, s.381-465, 8 k.il.


13. Zelwan Maria, Materiały z etnograficznych badań penetracyjnych województwa szczecińskiego, s.467-512, 4 k.il.


14. Winiecka Halina, Społeczno-kulturalne funkcje Muzeum Pomorza Zachodniego w świetle wypowiedzi mieszkańców Szczecina, s.513-540


15. Filipowiak Władysław, Średniowieczna stolica Mali w świetle źródeł pisanych, ustnych i archeologicznych, na tle zaplecza gospodarczo-politycznego, s.541-573, 4 k. il.


16. Piaskowski Jerzy, Badania metaloznawcze przedmiotów żelaznych z Niani i Balandougou (Gwinea), s.575-581, 1 k.il.


BIBLIOGRAFIA


17. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1966 r, s.583- 589


RECENZJE I OMÓWIENIA


18. Nawrolski Tadeusz: Ewald Schuldt, Die slawischen Burgen von Neu-Nieköhr/Walkendorf, Kreis Teterów, Schwerin 1967, str. 49, rycin 9 w tekście, 26 tablic i 5 wkładek, s.591-594


19. Piniński Jerzy: Herman Dannenberg, Monety pomorskie w średniowieczu, tablice, Polskie Towarzystwo Archeologiczne — Wydawnictwa Numizmatyczne, Warszawa 1967 str. 17, tabl. 19, s.594-595


20. Kubasiewicz Marian: Clason Antje Trientje, Animal and Man in Hol¬land’s Past Palaeohistoria, Vol. XIIIA, 1967, str. 247+190+5 map, s.596-597


21. ODKRYCIA s.599-640


SPRAWOZDANIA


22. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1967 r., s.641-649


23. Malinowska Helena, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Cedyni w 1967 r., s.649-650


24. Przała Teresa, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1967 r., s.650-651


25. Rożnowski Franciszek: Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kołobrzegu w 1967 r., s.651-654


27. Przała Teresa, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 1967 r., s.655-666, 2 k.il.


28. Przała Teresa, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1967 r., s.666-667


29. Wojtasik Jerzy, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Wolinie w 1967 r., s.667-668


30. Teresa Przała, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Złotowie w 1967 r., s.668-669, 1 k.il.


31. Piniński Jerzy, II sesja numizmatyczna w Nowej Soli, s.669


BIBLIOTEKA


32. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1967 r. — Wydawnictwa zwarte, s.671-704


33. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1967 r. — Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s.705-720