1. Osięgłowski Janisław, Wojciech Konewka — polski „poszukiwacz starożytności" na Pomorzu i wyspie Rugii, s. 9-15

2. Czarnecki Maciej, Mezolityczne zabytki krzemienne z Dziedzic, pow. Myślibórz, s.17-24

3. Czarnecki Maciej, Źródła toponomastyczne do badań nad rozprzestrze¬nieniem grobów megalitycznych na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, s.25-40, 1 k.il.

4. Czarnecki Maciej, Znalezisko krzemienia świeciechowskiego z Kosobud, pow. Drawsko s.41-43, 1 k.il.

5. Malinowski Tadeusz, Drobny przyczynek do poznania niektórych zwyczajów ludności kultury pomorskiej, s.45-48, 1 k.il.

6. Porzeziński Antoni, Wczesnośredniowieczna osada ze stanowiska 3 w Szczecinie-Krzekowie, s.49-68

7. Porzeziński Antoni, Wstępne wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Dziedzicach, pow. Myślibórz, s.69-102, 2 k.il.

8. Cnotliwy Eugeniusz, Cmentarzysko kurhanowe w Dobrej, pow. Nowogard, s.103-110, 1 k.il.

9. Malinowska Helena, Badania archeologiczne na cmentarzysku w Cedyni w latach 1967-1969, s.111-159, 2 k.il.

10. Nawrolski Tadeusz, Badania archeologiczne na zamku w Złocieńcu, pow. Drawsko Pomorskie w 1868, s.161-187,

11. Kubasiewicz Marian, Gawlikowski Jerzy, Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie - część II, s.189-242, 4 k.il.

12. Gawlikowski Jerzy, Szczątki zwierzęce z badań sondażowych na wczesnośredniowiecznym stanowisku nr VI w Szczecinie, s.243-255, 1 k.il.

13. Gawlikowski Jerzy, Szczątki zwierzęce z zamku w Płotach, s.255-264, 1 k.tabl.

14. Osięgłowski Janisław, Słowiańska Rugia w historiografii, s.265-290

15. Glińska Maria, Zespół pomorskich płyt kamiennych architektoniczno-dekoracyjnych z lat około 1545-1548, s.291-360, 8 k.il.

16. Kukier Ryszard, Miary nasypne i nalewne w tradycyjnej kulturze ludowej ziem pomorskich, s.361-421, 8 k.il.

17. Niedźwiecki Jan, Przemiany kulturowe w środowisku wiejskim na przykładzie wsi Miłocice, pow. Miastko, s.423-471

18. Ptaszyńska Danuta, Ochrona i konserwacja zabytków województwa koszalińskiego w latach 1967-1969, s. 473-489, 3 k.il.

BIBLIOGRAFIA

19)Wołągiewicz Danuta Maria, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1968 r. 491-499

RECENZJE I OMÓWIENIA

20. Wojtasik Jerzy: H. Rempel, Reihengräberfriedhöfe des 8, bis 11. Jahrhunderts aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, t. XX, Berlin 1966, s.501-502

21. Wojtasik Jerzy: Anna Wapińska, Materiały do wczesnośredniowiecznego bursztyniarstwa gdańskiego, „Gdańsk wczesnośredniowieczny", t. VI, 1967,str. 83-100, tablic 15 (I—XV), s.502-503

22. Cnotliwy Eugeniusz: O. I. Dawidan, K woprosu o proischożdenii i datirowke rannich grebenok Staroj Ładogi, „Archeołogiczeskij Sbornik", 10, Leningrad 1988, str, 54-63, 1 rycina w tekście, s.503-506

23. Wojtasik Jerzy: Henryk Wiklak, Gdańskie pochewki na noże z X-XIII wieku, „Gdańsk wczesnośredniowieczny", t. VI, Gdańsk 1967, str. 67—81, s.506-507

24. Wojtasik Jerzy: Henryk Wiklak, Obuwie gdańskie z XIII—XIV wieku, „Gdańsk wczesnośredniowieczny", t. VI, Gdańsk 1967, str. 137—179, s.507-508

25. Łosiński Władysław: G. Wilke, Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu pow. wyrzyskiego (cz. I),Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archeologia II, Toruń 1969, str. 25—59, 26 rycin w tekście oraz Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu powiatu chojnickiego (cz. I), tamże, str. 61—85, 26 rycin w tekście, s.508-512

26. Osięgłowski Janisław: Kazimierz Ślaski, Słowianie Zachodni na Bałtyku w VII-XIII wieku, Gdańsk 1969 (1970), Wyd. Morskie, str. 200, ilustracje i 2 mapy, s.512-515

27. Prosnak Mieczysław: Przemysław Smolarek, Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego X-XIII w., „Prace Muzeum Morskiego w Gdańsku", t. III, Gdańsk 1969, str. 412, 103 ilustracje, 15 tablic, s.515-519

28. Hołowińska Zofia: Heinrich Barth, Ein Forscher in Afrika. Leben-Werk-Leistung, Eine Sammlung von Beiträgen zum 100. Todestag am 25 November 1965, herausgegeben von Heinrich Schissers, Wiesbaden 1967, 540 str.,5 map, 24 ryciny w tekście, 39 rycin w tablicach, s.519-523

29. ODKRYCIA s.525-580, 1 k.il.

SPRAWOZDANIA

30. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1969 r., s.581-593

31. Malinowska Halina, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w 1969 r., s.593-594

32. Lachowiczowa Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1969 r., s.594-595

33. Rożnowski Franciszek, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kołobrzegu W 1969 r., s.595-598, 1 k.il.

34. Lachowiczowa Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie w 1969 r., s.598-603, 2 k.il.

35. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w 1969 r., s.603-606

36. Lachowiczowa Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1969 r., s.606-607

37. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w 1969 r., s.607-609

38. Niedźwiecki Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w 1969 r., s.609-610, 1 k.il.

BIBLIOTEKA

39. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za1969 r. -Wydawnictwa zwarte, s.611-656

40. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1969 r. -Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s.657-671

41. Z ŻAŁOBNEJ KARTY s. 673-674

BIBLIOGRAFIA

42. Hamling Alicja, Bibliografia tomów I-XV „Materiałów Zachodniopomorskich", s.675-739