1. Muzeum Narodowe w Szczecinie, s.9-10

2. Krzak Zygmunt, Zagadnienie statku afro-iberyjskiego z młodszej epoki kamienia, s.11-30, 2 k.il.

3. Czarnecki Maciej, Z problematyki badań nad późnoplejstoceńskimi i wczesnoholoceńskimi przemysłami Pomorza Zachodniego, s.31-72, 1 k.il.

4. Wiślański Tadeusz, Czarnecki Maciej, Osada kultury pucharów lejkowatych w Kosinie, pow. Pyrzyce (stanowisko 6), s.73-105, I-IV k.il.

5. Klichowska Melania, Ślady roślinne na zabytkach kultury pucharów lejkowatych z Kosina, pow. Pyrzyce (stanowisko 6), s.107-190

6. Rogosz Ryszard, Osada starszej fazy kultury ceramiki sznurowej w Szczecinie-Mścięcinie, s.111-131, 1 k.il.

7. Nawrolska Ewa, Domniemany skarb brązowy z Malczkowa, pow. Słupsk, s. 133-138

8. Marecki Bogusław, Malinowski Andrzej, Wyniki badań antropologicznych cmentarzyska ciałopalnego kultury jastorfskiej w Kunowie, pow. Stargard, s. 139-143

9. Malinowski Andrzej, Marecki Bogusław, Cmentarzysko ciałopalne kultury jastorfskiej z okresu przedrzymskiego w Długiem, pow. Stargard, w świetle badań antropologicznych, s.145-149

10. Malinowski Andrzej, Wyniki badań antropologicznych materiałów kostnych z cmentarzysk okresu przedrzymskiego i rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza w Lubieszewie, pow. Gryfice, s.151-166

11. Klichowska Melania, Charakterystyczne znalezisko roślinne z Lubieszewa, pow. Gryfice, s.167-181, 3 k.il.

12. Porzeziński Antoni, Wczesnośredniowieczne osady w Sielsku i Lesięcinie, pow. Łobez, s.183-208

13. Cnotliwy Eugeniusz, Pracownie grzebiennicze na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie s.209-287, 2 k.il.

14. Wojtasik Jerzy, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu „Młynówka" w Wolinie (Badania w 1969 r.), s.289-323, 2 k.il.

15. Rulewicz Marian, Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Materiały do wczesnośredniowiecznego rybołówstwa w Wolinie, s.325-382, 1 k.il.

16. Cnotliwy Eugeniusz, Rogosz Ryszard, Wyniki badań archeologicznych na stanowisku nr 2 w Szczecinku, w województwie koszalińskim, s.383-444, 2 k.il.

17. Olejnik Ewa, Drzeworytnicza dekoracja stall z Mechowa, pow. Kamień Pomorski s.445-451, 1 k.il.

18. Radacki Zbigniew, Zamek Szczeciński w rysunkach Jana Joachima Zeunera, s.453-459, 4 k.il.

19. Widawski Jarosław, Dawne budownictwo ludowe na terenach zamieszkałych przez Kaszubów bytowskich w świetle prac badawczo-inwentaryzacyjnych 1968 r., s.461-482, 7 k.il.

20. Kukier Ryszard, Problematyka dawnej kultury ludowej mieszkańców wyspy Wolin i jej współczesne przemiany (Sprawozdanie z badań etnograficznych w 1970 r.), s.483-510, 8 k.il.

21. Piniński Jerzy, Skarb monet z początku XIX w. znaleziony w Rożnowie, pow. Gryfino, s.511-519

22. Krzeptowski Maciej, Z badań ekspedycji przyrodniczej na wodach szelfu północno-zachodniej Afryki, s.521-541, 1 k.il.

23. Winiecka Halina, Z socjologicznej problematyki muzealnictwa - Wystawy Afrykańskiej, s.543-589

BIBLIOGRAFIA

24. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1969 r., s.591-600

KONSERWACJA

25. Brochwicz Zbigniew, Kozanecka Otylia, Badania nad identyfikacją spoiw kazeinowych i jajowych w malowidłach ściennych przy po¬mocy bibułowej chromatografii rozdzielczej metodą krążkową, s.601-636,

RECENZJE I OMÓWIENIA

26. Jasnosz Stanisław: Dietrich Drost, Töpferei in Afrika, Technologie, Akademie-Verlag,Berlin 1967,str.289, 58 ryci 18 mapek w tekście; Dietrich Drost, Töpferei in Afrika, ökonomie und Soziologie, „Jahrbuch des Museums fur V61kerkunde zu Leipzig", t. XXV, 1968, str. 131—270, 3 ryciny i 1 mapka w tekście, s.637-644

27. Gurba Jan: Pommersche Funde und Ausgrabungen aus den 30-er und 40-er Jahren (red. H. J. Eggers), „Beiheft zum Atlas der Urgeschichte", 10, 1964,120 tabl.; 11, 1969, 135 stron, s.644-646

28. Cnotliwy Eugeniusz: „Ausgrabungen und Funde", t. XIV, zesz. 4, 1969 r., str. 165—222, plany, fotografie i ryciny w tekście, s.646-648

29. Osięgłowski Janisław: Die Slawen in Deutschland — Geschichte Und Kultur der slawischen Stamme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert, Ein Handbuch, Red. Joachim Herrmann, Berlin 1970. 530 stron i mapa, s.648-650

30. Nawrolski Tadeusz: H. Brachmann, Zur spätslawischen Zeit im Mittel-elb-Saale-Gebiet — Ein Beitrag zur archäologisch-kulturellen Gliederung, Zeitschrift fiir Archaologie, t. II, 1968, str. 23—49, s.650-652

31. Nawrolski Tadeusz: Ernst Nickel, Deutsch-slawisches Zusammenleben im mittleren Elbgebiet — Auf Grund der Ausgrabungen in Magdeburg, Zeitschrift für Archäologie, t. II, 1968, str. 50—56, s.652-654

32. Garczyński Władysław: Paul Gaudel, Bibliographie der archäologischen Konservierungstechnik, wyd. II, poszerzone, t. II dodatkowy, „Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte", Berlin 1969, str. 1—374, s.654

33. Kubasiewicz Marian: Martin Hornberger, Gesamtbeurteilung der Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg in Kärnten, „Kärntner Museumsschriften", XLIX, Klagenfurt 1970, str. 1—144 i 8 tablic, s.655

34. Kubasiewicz Marian: W. I. Całkin, Drewnijejszyje domasznije żiwotnyje Sriedniej Aziji, Soobszczenije 2, Bjull. Moskowskogo Obszczestwa Ispitatielej Prirody, otdieł biologiczeskij, t. LXXV, zesz. 2, str. 120—136, s.655-656

35. Osięgłowski Janisław: Marian Adamus, Tajemnice sag i run, Wrocław-Warszawa -Kraków 1970, 376 stron, s.656-658

36. Osięgłowski Janisław: Ryszard Marciniak, Dobra kapituły kamieńskiej do połowy XV wieku — Studium z dziejów społecznych gospodarstwa feudalnego, Szczecin 1970, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe — Wydział Nauk Społecznych, t. XVII, 162 strony, s.658-661

37. Lesiński Henryk: Karol Olejnik, Obrona polskiej granicy zachodniej (1138—1385), Instytut Zachodni, Poznań 1970, 300 stron, s.661-662

38. ODKRYCIA s.663-681, 2 k.il.

39. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1970 r., s.683-696, 2 k.il.

40. Malinowska-Łazarczyk Helena, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w 1970 r., s.696-697, 1 k.il.

41. Fiodorow Hieronim, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1970 r., s.697-700

42. Kroczyński Hieronim, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kołobrzegu w 1970 r., s.700-702

43. Lachowiczowa Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w 1970 r., s.703-708

44. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w 1970 r., s.708-710

45. Gawęcki Marek, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Szczecinku w 1970 r., s.711-714

46. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w 1970 r. s.714-715

47. Niedźwiecki Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w 1970 r., s.715-719

48. Niedźwiecki Jan, Dziesięciolecie istnienia Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie s.719-730

BIBLIOTEKA

49. Wołągiewicz Maria Danuta, Nabytki biblioteki Muzeum Narodowego za 1970 r. - Wydawnictwa zwarte, s.731-770

50. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Narodowego za 1970 r. - Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s.771-785

51. Z ŻAŁOBNEJ KARTY s.787-788