1. Wołągiewicz Ryszard, Gronowo 1974 - Badania na kurhanowym cmentarzysku kultury wielbarskiej, s.7-30, 1 k.il,

2. Janocha Henryk, Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1961 i 1962 na Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło Koszalina - Cz. II, s.31-167, 5 k.il., mapa,

3. Nawrolski Tadeusz, Wyniki najnowszych badań archeologicznych na zamku w Darłowie, s.169-261, 3 k.il.

4. Gawlikowski Jerzy, Bydło wczesnośredniowieczne w wykopaliskach zachodniopomorskich, s.263-327, 6 k.il.

5. Piniński Jerzy, Monety bite na terenie Kamienia Pomorskiego i mennictwo biskupów kamieńskich, s.329-342

6. Szczurek Tadeusz, Dalszych szesnaście monet ze skarbu w Buszowie, woj. gorzowskie, s.343-348, I-II tabl.

7. Szultka Zygmunt, Malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne Słupska XVII-XVIII w., s.349-364,

8. Maciejewski Marian, Strzelba wiatrowa z XIX w. (budowa, działanie i osiągi balistyczne), s.365-376, 1 k.il.

9. Mielcarek Andrzej, Statek odrzański (Odrak), s.377-394, 1 k.il

10. Pinińska Maria, Dawna kultura wyspy Wolin w świetle badań etnograficznych z 1970 i 1971 r., s.395-432, 4 k.il.

11. Łapott Jacek, Rejon dawnej Puszczy Niczonowskiej w świetle badań etnograficznych 1973 r., s.433-456, 5 k.il

12. Kukier Ryszard, Tradycyjne budownictwo wiejskie obszaru kamieńsko-wolińskiego na tle warunków środowiska geograficznego, s.457-502, 5 k.il.

BIBLIOGRAFIA

13. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1973 r., s.503-508

14. Hamling Alicja, Bibliografia tomów XVI—XX „Materiałów Zachodniopomorskich” s. 695-714

KONSERWACJA

15. Brochwicz Zbigniew, Mirowska Elżbieta, Zastosowanie bibułowej chromatografii rozdzielczej do identyfikacji folii pozłotniczych w zabytkowych obiektach polichromowanych, s.509-572

RECENZJE I OMÓWIENIA

16. Osięgłowski Janisław: Józef Spors, Dzieje polityczne ziem sławieńskiej, słupskiej i białogardzkiej XII—XIV w., Poznań 1973, Biblioteka Słupska, t. XXV, 195 stron, 9 nlb., s.573-575

17. Osięgłowski Janisław: Stosunki polsko-niemieckie w historiografii, Cz. I. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej, Poznań 1974, Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, 534 strony, s.575-579

18. Osięgłowski Janisław: Johannes Schildhauer, Konrad Fritze, Walter Stark, Die Hanse, Berlin 1974, Deutsche Verlag der Wissenschaften, 288 stron+ilustracje, s.579-581

19. ODKRYCIA s.583-585, 1 k.il.

SPRAWOZDANIA

20. Hamling Alicja, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1974 r., s.587-599

21. Cielecki Piotr, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w 1974 r., s.599-602

22. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w 1974 r., s.602-604

23. Fiodorow Hieronim, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1974 r., s.604-606

24. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kamieniu Pomorskim w 1974 r., s.606-607

25. Jakubowicz Elżbieta, Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w 1974 r., s.607-609

26. Lachowiczowa Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Koszalinie w 1974 r., s.609-618

27. Szpilewski Stanisław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 1974 r., s.619-626, 1 k.il.

28. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w 1974 r., s.626-628

29. Dudź Jerzy, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Szczecinku w 1974 r., s.628-630

30. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w 1974 r., s.630-632

31. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w 1974 r., s.632-633

32. Jędrychowska Janina, Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w 1974 r. s.634-635

BIBLIOTEKA

33. Wołągiewicz Maria Danuta, Nabytki Biblioteki Muzeum Narodowego za 1974 r. — Wydawnictwa zwarte i katalogi wystaw i zbiorów, s.637-676

34. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki Biblioteki Muzeum Narodowego za 1974 r. - Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s. 677-694