1. Cnotliwy Eugeniusz, Osadnictwo ludności kultury łużyckiej na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie w świetle badań w latach 1967-1974, s.7-70, 1 k.il.

2. Wołągiewicz Ryszard, Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Gronowie w świetle badań w latach 1973—1976, s.71-95, 3 k.il.

3. Rożnowski Franciszek, Materiały kostne z cmentarzyska kurhanowego z okresu wpływów rzymskich w Gronowie, s.97-110

4. Maik Jerzy, Tkaniny wykopaliskowe z cmentarzyska w Gronowie, woj. koszalińskie, s.111-121, I-VIII k. tabl.,

5. Rymar Edward, Zjazd w Kamieniu Pomorskim w końcu 1219 r. Świętoborzyce w ziemi choćkowskiej i kołobrzeskiej, s.123-161,

6. Piniński Jerzy, Nieznana dwumarkówka inflancka w świetle emisji monet grubych na początku XVI w., s.163-167, I k. tabl.

7. Szerniewicz Bogusław, Z badań nad kulturą mieszkańców Niani (ekspedycja polsko-gwinejska  1973), s.169-224, 8 k.il. mapa,

BIBLIOGRAFIA

8. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1975 r., s.225-230,

KONSERWACJA

9. Brochwicz Zbigniew, Poksińska Maria, Badania nad identyfikacją „patok” skrobiowych w zabytkowych zaprawach przy pomocy bibułowej chromatografii rozdzielczej, s.231-302,

OMÓWIENIA

10. Nawrolski Tadeusz: Adrian von Müller, Zur hochmittelalterlichen Besiedlung des Teltow (Brandenburg). Stand eines mehrjährigen archäologisch-siedlungsgeschichtlichen Forschungsprogrammes; Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der Europäischen Geschichte, Sigmaringen, 1934, str. 311-332, s.303

11. Szukała Maciej: Eugeniusz Koczorowski, Flota polska w latach 1587-1632. MON, W-wa 1973, stron 412, s.304-305

SPRAWOZDANIA

12. Hamling Alicja, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1976, s.307-317

13. Cielecki Piotr, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w roku 1976, s.317-320

14. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1976, s.320-321

15. Bielecka Ewa, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Darłowie w roku 1976, s.321-323

16. Klimżyński Jacek, Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w roku 1976, s.323-324

17. Lachowiczowa Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Koszalinie w roku 1976, s.324-330

18. Brzezińska Janina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w roku 1976, s. 330-332

19. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1976, s.333-335

20. Dudź  Jerzy, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Szczecinku w roku 1976, s.335-338

21. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1976, s.338-341

22. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w roku 1976, s.341-343

23. Kloskowski Jerzy, Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w roku 1976, s.343-344