1. Siuchniński Kazimierz, Archeologiczne zdjęcie południowego dorzecza Głomii (Pojezierze Krajeńskie), s.7-38,

2. Lachowicz Franciszek, Skarb brązowy z miejscowości Jelenie gm. Tuczno, woj. Piła, s.39-58, 1 k.il.

3. Sajkowska Małgorzata, Badania ratunkowe na cmentarzysku i osadzie z okresu rzymskiego w Żukowie w woj. Szczecińskim, s.59-77, 3 k.il.

4. Machajewski Henryk, Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 8 w Byszynie woj. Koszalin w świetle studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w dorzeczu środkowej Parsęty, s.79-92, 3 k.il.

5. Nogalski Stanisław, Szczątki kostne ptaków z wczesnośredniowiecznego grodziska w Cedyni, s.93-110, 2 k.il

6. Hardh Birgitta, Naszyjniki skandynawskie z okresu wikińskiego i kontakty bałtyckie, s.111-133, 2 k.il.

7. Mikołajczyk Andrzej, Zachodniopomorskie i krzyżackie monety w późnośredniowiecznym obiegu pieniężnym Skandynawii, s.135-195,

8. Sandach Iwona, Kościół farny z XIII wieku w Strzelcach Krajeńskich, s.197-223, 7 k.il.

9. Domasłowski Jerzy, Gotyckie malarstwo ścienne na Pomorzu Zachodnim, s.225-236, 5 k.il.

10. Biskup Marian, Janosz-Biskupowa Irena, Relacja gdańska ze „szczecińskiego wesela” 1513 r., s.237-251

11. Traore Oulaba, Szerniewicz Bogusław, Myślistwo i myśliwi Malinke, s. 253-289, 1 k.il.

BIBLIOGRAFIA

12. Wołągiewiczowa Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za r. 1976, s.291-297

KONSERWACJA

13. Brochwicz Zbigniew, Mirowska Elżbieta, Badania nad identyfikacją spoiw kazeinowych i jajowych w malowidłach ściennych przy pomocy elektroforezy bibułowej, s.299-333

ODKRYCIA

14. Rogosz Ryszard, Kamiński Roman, Wilgocki Eugeniusz, Krajnik Dolny, gm. Chojna, stanowisko l a, s.335-338

RECENZJE I OMÓWIENIA

15. Porzeziński Antoni: Klaus Grebe: Zur frühslawischer Besiedlung des Havelgebietes, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Band 10, 1976, s. 167—204, s.339-344

16. Porzeziński Antoni: Jiři Zeman: Nejstarši slovanské osidleni Čech, Pamatký Archeologické, t. LXVII, 176, cz. 1, s. 115—235, map 7, s.344-353

17. Porzeziński Antoni: Günter Mangelsdort: Ein frühslawisches Brandgrab des 6./7. Jh. aus dem Havelgebiet, Zeitschrift für Archäologie, 1976, Jahrgang 10, cz. 2, s. 251—260, s.353-355

18. Porzeziński Antoni: Lubomir Košnar, Jiři Waldhauser: Nálezy keramiky pražského typu 4.-5. stol, v objektu ze Svijan, Okr. Liberec. Archeologické Rozhledý, t. XXV, 1973, z. 2, s. 185-195, s.355-356

SPRAWOZDANIA

19. Garczyński Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie za r. 1977, s.357-370

20. Lachowicz Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Koszalinie za r. 1977, s.370-375

21. Bielecka Ewa, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie za r. 1977, s.375-337

22. Cydzik-Brzezińska Janina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Człuchowie za r. 1977, s.377

23. Cydzik-Brzezińska Janina, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za r. 1977, s.378-382

24. Cielecki Piotr, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za r. 1977, s.382-384

25. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Stargardzie Szczecińskim za r. 1977, s.384-387

26. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie za r. 1977, s.387-389

27. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za r. 1977, s.389-391

28. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu za r. 1977, s.391-393

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

29. Zygfryd Kazimierz Haska, s. 395-396