1. Lachowicz Franciszek, Wczesnohalsztacki skarb brązowy z Kazimierza Pomorskiego, gmina Będzino, woj. koszalińskie, s.7-34, 1 k.il

2. Wójcik Tadeusz, Pomorskie formy bransolet wężowatych z okresu rzymskiego, s.35-115,

3. Wojtasik Jerzy, Wyroby z metali kolorowych ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie, s.115-157,

4. Nawrolski Tadeusz, Uwagi na marginesie badań archeologicznych w Gubinie, woj. zielonogórskie, s.159-167

5. Rymar Edward, O pochodzeniu żon Warcisława I i Racibora I w powiązaniu ze stosunkami polskimi w pierwszej połowie XII w, s.169-190

6. Kukier Ryszard, Osadnictwo ziemi miasteckiej w XVIII/XIX w. na tle przemian etnicznych, s.191-246, I-XII k. tabl.

7. Ober Marek, Architektura gotyckich wież kościelnych na Pomorzu Zachodnim, s.247-282, 3 k.il., mapa

8. Łapott Jacek, Studencka ekspedycja etnograficzna „Afryka 76-77” - sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności etnologicznej wyprawy do Afryki, s.283-320, 8 k.il.

KONSERWACJA

9. Brochwicz Zbigniew, Zastosowanie metalicznego strąconego złota w pracach pozłotniczych, s.321-400

ODKRYCIA

10. Szczurek Tadeusz, Luźne znaleziska zabytków neolitycznych z woj. szczecińskiego i z NRD w zbiorach Muzeum w Gorzowie. Wlkp., s.401-414

11. Jusza Mieczysław, Piaski Wielkie — stan. 3; Recław — stan. 7; Recław — stan. 2, s.414-422

BIBLIOGRAFIA

12. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1977 , s.423-427

RECENZJE I OMÓWIENIA

13. Porzeziński Antoni: M. B. Szczukin: O nekotorych problemach czernjachowskoj kultury i proischożdenija Sławian (po powodu statei E. A. Rikmana, I. S. Winokura, W. W. Siedowa i J. Wernera). „Sowietskaja Archeołogija" 1975,nr 4, s. 57-70 s.429-433

14. Porzeziński Antoni: M. B. Szczukin: Archeologiczeskie dannyje o Sławjanach II-IV wieków.Perspektiwy retrospektiwnogo metoda. „Archeologiczeskij sbornik".1976, t. 17, s. 67-81, s.433-437

15. Porzeziński Antoni: I. P. Rusanowa: O rannej date pamjatnikow prażskogo tipa. „Drewnjaja Rus i Sławjanie". Moskwa 1978, s. 138—143, s.437-441,

16. Porzeziński Antoni: W. W. Siedow: Anty. „Problemy sowietskoj archeologii". Moskwa 1978, s.  164—173, s.441-445

17. Porzeziński Antoni: W. A. Timoszczuk: Sławianskije poselenija VI—VII w. w sewiernoj Bukowinie. „Drewnjaja Rus i Sławjanie". Moskwa, 1978, s. 186—191, s.445-448

SPRAWOZDANIA

18. Garczyński Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1978, s.449-456

19. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1978, s.457-459

20. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim w roku 1978, s.459-460

21. Lachowicz Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Koszalinie w roku 1978, s.461-467

22. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1978, s.467-470

23. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1978, s.471-472,

24. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w roku 1978, s.472-474