1. Fogel Jerzy, Siły zbrojne ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły (Organizacja - struktura - wartość bojowa), s.7-51, mapa

2. Blajer Wojciech, Pomorskie naramienniki i nagolenniki z tarczkami spiralnymi, s.53-83, mapa

3. Rożnowski Franciszek, Gładykowska-Rzeczycka Judyta, Dwie czaszki z XI wieku odkryte w jamie nr 11 na Srebrnym Wzgórzu w Wolinie, s.85-92, 3 k.il.

4. Malinowska-Łazarczyk Helena, Typologia i chronologia sprzączek i okuć pasa z cmentarzyska w Cedyni, s.93-106,

5. Rogosz Ryszard, Nawrolski Tadeusz, Z badań nad umocnieniami obronnymi w lokacyjnym Stargardzie, s.107-204, 2 k.il.

6. Nogalski Stanisław, Szczątki kostne z wczesnośredniowiecznego Smołdzina, woj. słupskie (Ekspertyza zoologiczna), s.205-209, 1 k.il.

7. Łapott Jacek, Kadei - papirusowa łódź znad jeziora Czad, s.211-247, 4 k.il.

8. Jensen Jørgen Steen, Książę Jan Młodszy ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderborga jako teść książąt pomorskich: Bogusława XIII, Bogusława XIV oraz Filipa II, s.249-261

9. Tymicz Rudolf, Dawne jednostki miar stosowane na Pomorzu, s.263-308, 2 k.il.

10. Kukier Ryszard, Wieniec w pomorskiej obrzędowości dorocznej i rodzinnej, s.309-351

11. Nowakowski Cezary, Ludowe techniki i sposoby lecznicze praktykowane w terapii chorób wewnętrznych. Zarys systematyki na przykładzie leczenia febry, s.353-362

12. Średzińska Arieta, Sprawozdanie z etnograficznych badań terenowych na Ziemi Pyrzyckiej, s.363-373, 1 k.il.

13. Filipowiak Przemysław, Socjolog w muzeum i przedmiot jego zainteresowań, s.375-385

BIBLIOGRAFIA

14. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1978, s. 387-393

KONSERWACJA

15. Mirowska Elżbieta, Wiśniewska Irena, Zastosowanie chro¬matografii cienkowarstwowej do badań olejnych warstw malarskich, s.395-413

RECENZJE I OMÓWIENIA

16. Porzeziński Antoni: N. M. Krawczenko, N. S. Abaszina, E. L. Gorochowskij: Nowyje pamjatniki I tisjaczolitja n.e. w Kiiwskom Podniprowii. „Archeologija”, nr 15, 1975, s. 87—98, s. 415-416

17. Porzeziński Antoni: E. A. Goriunow: Pro periodizaciju desnjanskich starożytnostii drugoj ta tretiej czwerti I tisjaczolittja n.e. „Archeolojia”, nr 18, 1975. s. 42—50, s.416-418

18. Porzeziński Antoni: N. S. Abaszina, E. L. Gorochowskij: Keramika piznozarubineckogo poselenija Obuchiw III. „Archeologija”, nr 18, 1975, str.61-71, s.419-420

19. Porzeziński Antoni: W. D.  Baran: Rannosławjanskie naselenija Prikarpattia i Wolini naperedodni utworennja dawnoruskoj derżawy. „Naselennja Prikarpatja i Wolini za dobu rozkładu perwisnoobscinnogo ładu ta w drewnoruskij czas”, Kijów 1976, s. 94-107, s.420-424

20. Porzeziński Antoni: W. N. Danilenko: Piznozarubiniecki pamjatki kiiwskogo tipu. „Archeologija" nr 19, 1976, s. 65—92, s.424-430

21. Porzeziński Antoni: W. D. Baran: Sławjanie w seredinie I tysjaczeletja n.e. „Problemy Etnogeneza Sławjan", Kijpw 1978, s. 5-39, s.430-438

22. Porzeziński Antoni: E. W. Maksimów, R. W. Terpiłowskij: Poselenija kijewskogo tipa bliz Czernigowa. „Problemy Etnogeneza Sławjan", Kijów 1978, s. 91—108, s.439-444

23. Porzeziński Antoni: O. M. Prichodnjuk: Ob etnokulturnoj situacji w dnieprowskom lesostepnom pogranicze wo wtoroj połowinie I tysjaczelettija n.e. „Problemy Etnogeneza Sławjan", Kijów 1978, s. 108—124, s.444-447

24. Kukier Ryszard: Sprawozdanie z sesji naukowej w Gdańsku n.t. Kształtowanie środowiska kulturowego wsi w makroregionie nadmorskim, s.447-449

SPRAWOZDANIA

25. Garczyński Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie za rok 1979, s.451-460

26. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie za rok 1979, s.460-462

27. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 1979, s.463-465

28. Lachowicz Romualda, Sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego  w Koszalinie w 1979 roku, s.465-472

29. Loose Krystna, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Stargardzie w 1979 roku, s.472-475

30. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim w 1979 roku, s.474-475

31. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w 1979 roku, s.475-477

32. Jasiunas Teresa, Bibliografia tomów XXI—XXV „Materiałów Zachodniopomorskich", s.479-492