1. Filipowiak Władysław, Muzeum Narodowe w Szczecinie jako humanistyczna instytucja naukowa i oświatowa w latach 1945—1980, s.7-17

2. Jankowska Dobrochna, Z badań nad najstarszym osadnictwem w rejonie dolnej Odry, s.19-38, 1 k.il.

3. Wołągiewicz Ryszard, Pochówek w kłodzie dębowej z II wieku n.e. w Bagiczu, s.39-56, 1 k.il.

4. Parafiniuk Mirosław, Wdowiak Janusz, Dalsze badania szkieletu z Bagicza pochodzącego z II wieku n.e., s.57-59, 2 k.il.

5. Kaczanowski Piotr, Madyda-Legutko Renata, Nawrolska Ewa, Birytualne cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Żalęcino, woj. Szczecin (Badania 1976, 1978, 1979), s.61-114, 1 k.il.

6. Porzeziński Antoni, Z badań nad problematyką osadnictwa najstarszej fazy wczesnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim, s.115-144

7. Świątkiewicz Piotr, Próba periodyzacji rozwoju obrządku pogrzebowego na wczesnośredniowiecznym Pomorzu, s.145-158

8. Rogosz Ryszard, Badania ratownicze na Starym Mieście w Stargardzie, s.159-200

9. Piskorski Jan M., Rozmieszczenie i zasięg osadnictwa Wkrzan w świetle źródeł pisanych, językowych i archeologicznych, s.201-260, 1 mapa,

10. Selling Dagmar, Kalmar - średniowieczne miasto handlowe i jego kontakty z Hanzą, s.261-297

11. Prosnak Mieczysław, Z problematyki okrętownictwa bałtyckiego w okresie późnego średniowiecza, s.299-332, 3 k.il.

12. Cnotliwy Eugeniusz, Późnośredniowieczna studnia-latryna na dziedzińcu zamku książąt pomorskich w Szczecinie, s.333-395, 1 k.il.

13. Krzymuska-Fafius Zofia, Z zagadnień ikonograficznych w sztuce Pomorza Zachodniego. Trzy póznogotyckie grupy rzeźbiarskie z motywem Emerancji, s.397-409, 4 k.il.

14. Kochanowska Janina, Szczeciński dzwon Maryjny z 1524 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.411-422, 6 k.il.

15. Pękacka-Zechmeister Wacława, Ubiory książąt Pomorza Zachodniego z XVI i XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.423-443, 14 k.il

16. Nowakowski Cezary, Sprawozdanie z etnograficznych badań terenowych w rejonie Pojezierza Trzcińskiego, s.445-462

17. Klichowska Melania, Pozostałości roślinne odkryte w Niani (Gwinea) i Yendouman (Mali), s.463-469

18. Vorbrich Ryszard, Naczynia gliniane Dogonów, s.471-488, 2 k.il

19. Filipowiak Przemysław, Rola muzeum w zawłaszczaniu przestrzeni miejskiej, s.489-503

KONSERWACJA

20. Brochwicz Zbigniew, Guma migdałowa jako spoiwo malarskie - jej właściwości oraz identyfikacja w zabytkowych warstwach malarskich, s.505-523

21. Kania Sylwester, Prasa do wyciskania oleju z nasion oleistych do celów malarskich i konserwacji, s.525-528, 2 k.il

ODKRYCIA

22. Wojtasik Jerzy, Jusza Mieczysław, –Wolin, s.529-532, 1 k.il.

23. Kaube Andrzej, Wolin, stanowisko 1, znalezisko luźne; Wolin, znalezisko luźne; Darzewice, gm. Wolin, znalezisko luźne; Laska, gm. Wo¬lin, znalezisko luźne; Skoszewo, gm. Wolin, znalezisko luźne; Wisełka--Międzyzdroje, gm. Wolin, znalezisko luźne; Jarszewko, gm. Stepnica, zna¬lezisko luźne; Sarbia, gm. Kołobrzeg, woj. Koszalin, znalezisko luźne, s.533-539

BIBLIOGRAFIA

24. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1979, s.541-547

RECENZJE I OMÓWIENIA

25. Porzeziński Antoni: O. W. Suchobokow, S. P. Jurenko: Etnokulturnyje processy na territorii lewobereżnoj Ukrainy w I tysjaczeletti n.e. „Problemy Etnogeneza Sławjan", Kijów 1978, s. 124—142, s.549-554

26. Porzeziński Antoni: N. M. Krawczenko, E. L. Gorochowskij: O nekotorych osobennostjach razwitija materialnoj kultury naselenija średniego Podneprowja w perwoj połowinie I tysjaczeletija n.e. „Sowietskaja Archeologia", 1979, nr 2, s. 51—68, s.555-561

27. Porzeziński Antoni: Kazimierz Godłowski, Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzeniania Słowian w V—VII wieku n.e. Materiały do dyskusji nad podręczni¬kiem „Pradzieje Polski na tle porównawczym". Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1979, s. 80, ryc. 6, s.561-568

28. Lodowski Jerzy, Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI—X w.): Podstawy osadnicze i gospodarcze. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 280, ryc. 37, map 3, s.568-576

SPRAWOZDANIA

29. Garczyński Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1980, s.577-586

30. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1980, s.587-589

31. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim w roku 1980, s.589-590

32. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1980, s.590-592

33. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Swinoujściu w roku 1980, s.593-595

34. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w roku 1980, s.595-597