1. Sajkowska Małgorzata, Wyniki badań na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Żukowie, gm. Suchań, Stanowisko 2 , s.7-45

2. Rożnowski Franciszek, Gładykowska-Rzeczycka Judyta, Stan i wyniki badań antropologicznych nad ludnością kultury wielbarskiej, s.47-70

3. Rogosz Ryszard, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie Trzebiatowa w świetle badań archeologicznych. Część I, s.71-149

4. Nogalski Stanisław, Pozostałości kostne ptaków drapieżnych we wczesnośredniowiecznych materiałach archeologicznych Pomorza Zachodniego, s.151-163, 1 k.il

5. Cnotliwy Eugeniusz, Późnoromański, polichromowany talerz drewniany z Kamienia Pomorskiego, s.165-178, 3 k.il.

6. Piskorski Jan M., O początkach i czasie lokacji Nowego Warpna, s.179-200

7. Mielcarek Andrzej, O statkach występujących w szczecińskiej taryfie celnej z XIII wieku, s.201-207

8. Spors Józef, Ośrodki stołeczne państwa zachodniopomorskiego w XII w. i w pierwszej połowie XIII wieku, s.209-234

9. Rymar Edward, Wójtowie Salzwedel i hrabiowie Chockowa oraz ich pokrewieństwo z dynastią Gryfitów pomorskich, s.235-259

10. Nowakowski Cezary, Rybackie narzędzia kolne na Pomorzu Zachodnim w świetle zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.261-280,

11. Kostuch Paweł, Zagroda północnokameruńskiego plemienia Daba, s.281-305, 5 k.il

12. Gawłowicz Józef, Astrolabium arabskie, s.307-330, 4 k.il.

13. Cnotliwy Eugeniusz, Szkło z XVI—XVIII wieku z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, s.331-381, 3 k.il.

14. Januszkiewicz Barbara, Portret Marii Bawarskiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.383-390, 3 k.il.

15. Mitelski Mariusz, Grafika Maxa Klingera. Charakterystyka na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.391-404, 6 k.il.

KONSERWACJA

16. Boryk-Józefowicz Krystyna, Elektrochemiczna metoda identyfikacji barwników występujących w malarstwie sztalugowym, ściennym i w rzeźbie polichromowanej. Cz. I -Metoda pobierania próbek barwników do analizy, s.405-425, 2 k.il.

ODKRYCIA

17. Nawrolska Ewa, Rokita, s. 427-428

BIBLIOGRAFIA

18. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza zachodniego za rok 1980. Uzupełnienie za rok 1979, s.429-436

RECENZJE I OMÓWIENIA

19. Porzeziński Antoni: E.A. Goriunow M.M. Kazanskij: Spornyje woprosy izucenija penkowskoj kultury. „Kratkie soobscenija", nr 164, Moskwa 1981, s. 10—17, s.437-439

20. Porzeziński Antoni: A. T. Smilenko: K izuceniju lepno j keramiki penkowskich pamjatnikow. „Drewnjaja Rus i Sławjane" Moskwa 1978, s. 159—164, s.440-441

21. Sulima Zdzisław: Niels-Knud Liebgott: Dragr. Ausgrabungeia in einem spätmittelalterlichen Fischerdorf am Gresund, (w) Häuser un,d Höfe in Ostseegebiet und im Nor den vor 1500, „Acta Visbyensia", nr V, 1976, str. 219—230, s.441-442

22. Krzymuska-Fafius Zofia: Kirchliche Kunst des Jtfittelalters und der Reformationszeit. St. Annen-Museum Lübeck — Katalog zbio¬rów opracował Jurgen Wittstock, Lübecker Museumkatlage I, herausgegeben von Wulf Schadendorf, s.442-448

23. Januszkiewicz Barbara: Princely Magnificence. Court Jewels of the Renaissance 1500—1630. 15th October 1980 — lst February 1981. Debretfs Perrage Limited in association with Victoria and Albert Museum, s.448-452

24. Mitelski Mariusz: Alicja Kurkowa: „Grafika ilustracyjna gdańskich druków okolicznościowych XVII wieku”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 1979. 231 stron, 103 ilustracje. Publikacja opiniowana do druku przez Ewę Chojecką i Zbigniewa Nowaka, s.452-455

25. Szukała Maciej:  Jean Randier: „L’antiąuaire de Marine”. Editions Maritimes et d'Outre-Mer. Paris 1973, str. 223 ., s.455-457

26. Cnotliwy Eugeniusz: I. Ulbricht, Knochengerät aus Ali-Schleswig. Rohstoff und Verarbeitungsprozess, „Schriften aus der Archäologisch-Zoologischen Arbeitsgruppe Schleswig-Kiel", Heft 6, Kiel 188,2, s. 5—32. 10 rycin w tekście, s.457-458

SPRAWOZDANIA

27. Garczyński Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie za rok 1981, s.459-467, 2 k.il.

28. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie za rok 1981, s.467-470

29. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 1981, s.470-472

30. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim za rok 1981, s.472-474

31. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim za rok 1981, s.475-476

32. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu za rok 1981, s.476-478