1. Galiński Tadeusz, Ostrza kościane z Kosierzewa i Bonina, woj. Koszalin, s.7-12

2. Piontek Janusz, Wczesnośredniowieczni Wolinianie; analiza biologiczna i ekologiczna, s.13-50,

3. Nawrolski Tadeusz, Rogosz Ryszard, Zespół klasztorno-pałacowy w Trzebiatowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Cz. II, s.51-160, 9 k.il.

4. Kukier Ryszard, Uprawy gryki i jej znaczenie w kulturze ludowej ziem Pomorza, s.161-192,

5. Podralski Jerzy, Budowa wodociągu w Szczecinie w II połowie XVI w., s.193-200

6. Maciej Słomiński, Uwagi o Domu Żeglarza w Szczecinie, s.201-210

7. Stępiński Włodzimierz, Gospodarcze i demograficzne podstawy rozwoju przestrzennego Szczecina w latach 1808—1870, s.211-251, 1 k.il.

8. Gawłowicz Józef, Suchy kompas słoneczny, s.253-266

9. Horoszko Stanisław, Żeliwne lufy armatnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.267-275

10. Najdowa Jadwiga, O muzyczności w portrecie Henryka Opieńskiego, s.277-288, 1 k.il.

11. Szafrański Sławomir, Zarys dziejów archeologii w Nigerii, s.289-359, 5k.il., 2 mapy

KONSERWACJA

12. Kania Sylwester, Charakterystyka i właściwości oleju orzechowego otrzymanego na podstawie traktatu de Mayerne'a oraz możliwości zastosowania go we współczesnej konserwacji malarstwa, s.361-406

BIBLIOGRAFIA

13. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1981, s.407-418

RECENZJE I OMÓWIENIA

14. Świątkiewicz Piotr: Cmentarzyska w studiach osadniczych. Kilka uwag na marginesie pracy W. Łosińskiego „Osadnictwo plemienne Pomorza, VI—X w.”, s.417-423

15. Łosiński Władysław: Uwagi na marginesie artykułu „Cmentarzyska w studiach osadniczych”, s.432-434

16. Porzeziński Antoni: W.D. Baran, K woprosu ob istokach sła-wjanskoi kultury ranniego sredniewiekowja, „Acta Archaeologica Carpathica", t. XXI, 1881, s. 67-88, s.434-438

17. Porzeziński Antoni: J. Werner: Bemerkungen zum nordwestlichen siedlungsgebiet der Slawen, im 4-6 Jahrhundert. Beitrage zur Ur- Und Frtthgeschichte. Teil I, Berlin 1981, s. 695-701, s.439-440

SPRAWOZDANIA

18. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie za rok 1982, s.441-448

19. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie za rok 1982, s.449-451

20. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu za rok 1982, s.452-453

21. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim za rok 1982, s.453-456

22. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim za rok 1982, s.456-458

23. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 1982, s.459-460