1. Winiecka Halina, Z problematyki Muzeum Narodowego, s.7-69

2. Galiński Tadeusz, Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowiskach Nr 2 i 3 w Tanowie w 1985 r., s.71-83, 1 k.il

3. Malinowska-Łazarczyk Helena, Badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Cedyni w latach 1976-1985, s.85-115

4. Mucha Elżbieta, Piontek Janusz, Struktura biologiczna późnośredniowiecznej populacji z Cedyni, woj. Szczecińskie, s.117-142

5. Porzeziński Antoni, Sikorski Andrzej, Wójciak Adam, Wybrane własności fizyczne fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki, s.143-162

6. Malinowska-Łazarczyk Helena, Średniowieczny miecz z Rurzycy, s.163-172

7. Gaziński Radosław, Port Inoujście w średniowieczu, s.173-192

8. Spors Józef, W sprawie początków Nowego Warpna, s.193-206

9. Piskorski Jan M., Jeszcze o początkach Nowego Warpna, (w odpowiedzi Józefowi Sporsowi), s.207-217

10. Biranowska-Kurtz Alicja, Nowe Warpno, miasto forteca zlokalizowane na wyspach, s.219-229, 2 k.il.

11. Rymar Edward, Krewni i powinowaci książąt pomorskich w źródłach średniowiecznych (XII- początek XVI w.) s.231-276

12. Lesiński Henryk, Handel morski Szczecina w okresie szwedzkim (1630-1713), s.277-295

13. Gwiazdowska Ewa, Dawne widoki miast nadbałtyckich w zbiorach grafiki i rysunku Muzeum Narodowego w Szczecinie s. 297-318, 4 k.il.

14. Izak Krzysztof, III Polska Studencka Wyprawa Archeologiczna „Afryka 1983/4”, s.319-335, 3 k.il.

15. Łapott Jacek, Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka 84-85” – sprawozdanie z przebiegu etnologicznej ekspedycji do Sudanu, s.337-364, 6 k.il.

16. Horoszko Stanisław, Broń palna z Afryki zachodniej i równikowej w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.365-376, 4 k.il.

17. Najdowa Jadwiga, O portretach Heleny Massalskiej de Ligne, Wincentowej Potockiej. W związku z pastelem sygnowanym Fr. A. Tischbein w zbiorach Muzeum, s.377-390, 7 k.il.

KONSERWACJA

17. Brochwicz Zbigniew, Górzyńska Małgorzata, Interpretacja analizy jonów fosforanowych w badaniach spoiw malarskich, s.391-408

ODKRYCIA

18. Kaube Andrzej, Harpun z poroża wyłowiony z Bałtyku, s.409-412

BIBLIOGRAFIA

19. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1984, s.413-419

RECENZJE I OMÓWIENIA

20. Kopczyński Waldemar: „Scripta Ethnologica", Turku 1964, vol. 34, s. 89, s.421-422

21. Kopczyński Waldemar: Edda Poetycka, ze staroislandzkiego przełożyła i opracowała Apolonia Załuska-Strömberg,  Wrocław 1986, s. 416, wyd. Ossolineum, s. 422-424

SPRAWOZDANIA

22. Wołągiewicz Maria Danuta, X Pomorska Sesja Archeologów w Muzeum Narodowym w Szczecinie, s.425-42723) Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w r. 1985, s.427-438

24. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w r. 1985, s.438-41

25. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w r. 1985, s.441-444

26. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w r. 1985, s.444-446

27. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim w r. 1985, s.446-447

28. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w r. 1985, s.448-450