1. Galiński Tadeusz, Późnoplejstoceńskie i wczesnoholoceńskie harpuny i ostrza kościane i rogowe na południowych wybrzeżach Bałtyku między ujściem Niemna i Odry, s.7-69

2. Galiński Tadeusz, Badania wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym w Tanowie w 1986 r., s.71-84

3. Izak Krzysztof, Brązowe zabytki w typie środkowoeuropejskim na terenie Grecji i wschodniej części wybrzeża Morza Śródziemnego a problem wędrówek Dorów i „ludów morskich”, s.85-138

4. Wojtasik Jerzy, Materiały bursztynowe ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie, s.139-153

5. Maik Jerzy, Wczesnośredniowieczne wyroby włókiennicze w Wolinie, s.155-180, III-XII tabl.

6. Cnotliwy Eugeniusz, Nawrolski Tadeusz, Gród wczesnośredniowieczny i zamek późnośredniowieczny w Lipiu, gm. Rąbino, woj. koszalińskie w świetle badań archeologicznych, s.181-292, 10 k.il.

7. Rymar Edward, Dagome iudex jako organiczna część decyzji Mieszka I w sprawie podziału Polski na dzielnice. Reanimacja hipotezy o pia¬stowskim rodowodzie dynastii pomorskiej, s.293-350,

8. Prosnak Mieczysław, Bałtycki okręt wojenny późnego średniowiecza, s.351-381, 4 k.il.

9. Gaziński Radosław, Polityka morska Zygmunta III Wazy, s.383-439

10. Kopczyński Waldemar, XIX-wieczne skrzynie marynarskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.441-454

11. Buchalik Lucjan, Historia i stan badań kultury Dogonów, s.455-518, 4 k.il

12. Gwiazdowska Ewa, Apoteoza Katarzyny II. Interpretacja sztychu ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.519-534, 1 k.il.

13. Najdowa Jadwiga, Kolekcja sztuki współczesnej krajów socjalistycznych w Muzeum Narodowym w Szczecinie, s.535-553

BIBLIOGRAFIA

14. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1985, s.555-560

RECENZJE I OMÓWIENIA

15. Szafrański Sławomir: P. L. Shinnie, Meroe. Cywilizacja starożytnego Sudanu, Warszawa 1986, ryc. 149+8, s. 328; F. Willett, Ilo. Nie¬zwykła kultura Afryki Zachodniej, Warszawa 1984, ryc. 158+8, s. 286; P. S. Garlake, Wielkie Zimbabwe, Warszawa 1982, rys. 131+8, s. 283, s.561-567

16. Szafrański Sławomir: B. de Grunne, La Poterie Ancienne du Mali. Quelques Remarques Preliminaires, München 1983, Galerie Biedermann Und Fred Und Jons, Jahn, s.96, ryc. 84+4, s.567

17. Szafrański Sławomir: A. Stössell i in., Afrikanische Keramik. Traditionelle Handwerkskunst südlich der Sahara. Hirmer Verlag München 1984, s.408, ryc. 432, s.567- 571

18. Kopczyński Waldemar: Patrik Wallmark. I höglandets skugga. Ekonomi, social organisation och letnisk identitet hos Begafolket i norra. Wollegas lagland. Etiopen. Uppsala 1986, s.226, s. 571-572

19. Kopczyński Waldemar: Sven Jonas Stille. Podróż do Polski. Warszawa 1985, s. 147. Przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła J. Hera ., s. 572-575

SPRAWOZDANIA

20. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie za rok 1986, s.577-589

21. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim za rok 1986, s.589-591

22. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie za rok 1986, s.591-594

23. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim za rok 1986, s.595

24. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 1986, s.596-597

25. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu za rok 1986, s.598-599