1. Galiński Tadeusz, Zespoły typu Tanowo. Zachodniopomorski ekwiwalent ugrupowania Ertebølle – Ellerbek - Lietzow, s.7-47

2. Tyniec Anna, Bransolety nerkowate z młodszej epoki brązu, s.49-146

3. Ważny Tomasz, Eckstein Ditter, Dendrochronologiczne datowanie wczesnośredniowiecznej słowiańskiej osady Wolin, s.147-164, 1 k.il.

4. Witucka-Piskorska Alicja, Wygląd przyżyciowy głowy średniowiecznych Cedynian na przykładzie wybranych przedstawicieli, s.165-183, 8 k.il.

5. Rymar Edward, Początki Chojny (1235—1244) w ramach miejskiej reformy w księstwie Barnima I zachodniopomorskiego, s.185-210

6. Cnotliwy Eugeniusz, Importy ceramiczne z XVI-XVIII w. w Szczecinie, s.211-248, 5 k.il.

7. Gwiazdowska Ewa, Widoki miast w dokumentach cechowych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie, s. 249-254, 1 k.il.

8. Stępiński Włodzimierz, Stowarzyszenia liberalne i demokratyczne w Szczecinie w 1848 i na początku 1849 r., s.255-326

9. Iwińska Dorota, Tkactwo i jego wyroby w plemieniu Dogon (Mali) s.327-365, 2 k.il.

KONSERWACJA

10. Szramska Iwona, Konserwacja rzeźby japońskiej z XVI w. Spostrzeżenia i uwagi. s.367- 370, 3 k.il.

11. Brochowicz Zbigniew, Brochwicz-Konikiewicz Joanna, Wpływ barwników o różnych ciężarach właściwych na jednorodność i trwałość mieszanin barwnych w farbach temperowych, s.371-377, I tabl.

ODKRYCIA

12. Jusza Mieczysław, Stanowisko: Zalew Szczeciński. Rodzaj stanowiska: Wrak (?) , s.379-381

BIBLIOGRAFIA

13. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1986, s.383-389

14. Buchalik Lucjan, Historia i stan badań kultury Dogonów. Część II. Bibliografia, s.391-420

RECENZJE I OMÓWIENIA

15. Szafrański Sławomir: Archeologia i dzieje Afryki w „Ilustrowanej historii świata”, s.421-425

16. Kopczyński Waldemar: II Międzynarodowa Konferencja Etnograficzna „Colloquium Balticum Ethnographicum" Stralsund (NRD) 26-31 października 1987, s.426-428

SPRAWOZDANIA

17. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie za rok 1987, s.429-440

18. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Star¬gardzie Szczecińskim za rok 1987, s.440-442

19. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie za rok 1987, s.442-445

20. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu za rok 1987, s.446-448

21. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kamieniu Pomorskim za rok 1987, s.449-453

22. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 1987, s.453-455