1. Galiński Tadeusz, Wyniki badań mezolitycznych stanowisk w Tanowie w 1988 r., s.7-16

2. Kaube Andrzej, Skarb z V okresu epoki brązu z Wolina, s.17-31, 4 k.il.

3. Wyszomirska-Werbart Bożena, Lapońskie obiekty kultu i miejsca ofiarne w terenach górskich północnej Skandynawii, s.33-46

4. Skoczylas Janusz, Surowce skalne wczesnośredniowiecznego Wolina, s.47-67

5. Spors Józef, Kwestia lokalizacji wczesnośredniowiecznego Trzebiatowa, s.69-98,

6. Spors Józef, Jeszcze w sprawie początków Nowego Warpna, s.99-106

7. Wolny Bolesław, Mapa Księstwa Pomorskiego z 1618 roku Eilharda Lubina. Ocena geometryczno-matematyczna, s.107-147, 1 k.il.

8. Kochanowska Janina, Fundacje artystyczne pomorskich rodów Debrzyńskich i Grabowskich dla kościołów w Buczku Wielkim, s.149-164, 6 k.il.

9. Najdowa Jadwiga, O młodzieńczej kompozycji Wacława Borowskiego w zbiorach szczecińskiego Muzeum Narodowego, s.165-173, 1 k.il.

ODKRYCIA

10. Jusza Mieczysław, Stanowisko: Rzeka Dziwna, miejscowość: Wolin, s.175-181

BIBLIOGRAFIA

11. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1987, s.183-188

RECENZJE I OMÓWIENIA

12. Hensel-Moszczyńska Barbara: Thirteen Studies on Helgö, The Museum of National Antiauities, Stockholm, Studies 7, Stockholm 1988, s. 110, s.189-195

13. Szafrański Sławomir: Międzynarodowe sympozjum na temat pradziejów Afryki Północnej, Dymaczewo k/Poznania, 5-10 września 1988 r., s.195-199

14. Kochanowska Janina: Portret XVII weka w Łatwii. Katalog wystawki w rundalskom dworce, s.199-201

15. Ptak Marek: Czesław Hołub, Marian Skwara „Papierowy pieniądz zastępczy na Pomorzu Szczecińskim 1914-1924”, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, Stargard Szczeciński 1988, s.201-205

16. Kopczyński Waldemar: Fataburen 1988. Nordiska Museets och Skansens Arsbok. Stockholm 1988, s. 289, s.205-206

SPRAWOZDANIA

17. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1988, s.207-217, 2 k.il.

18. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w roku 1988, s.217-219

19. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1988, s.220-221

20. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1988, s.222-223

21. Łyskawa Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim w roku 1988, s.223-225

22. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1988, s.225-227