1. Tyniec Anna, Bransolety nerkowate z młodszej epoki brązu. Część I., s.7-48, 1 k.il.

2. Pankowski Andrzej, Cmentarzysko kurhanowe ludności kultury łużyckiej w Łupawie, województwo słupskie, s.49-74, 1 k.il.

3. Krajewski Przemysław, Marciniak Arkadiusz, Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Brześciu, województwo słupskie, s.75-100

4. Kozłowska Dorota, Osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Białogardzie, województwo koszalińskie, s.101-157, 2 k.il.

5. Sikorski Andrzej, Tkaniny z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska „szkieletowego” w Dębczynie, gm. Białogard, województwo koszalińskie, s.159-172, 2 k.il.

6. Słowiński Sławomir, Uciechowska-Gawron Anna, Relikty klasztoru augustianów w Stargardzie Szczecińskim, s.173-186

7. Cnotliwy Eugeniusz, Siedziba rycerska w Buku, gmina Przybiernów w świetle archeologicznych badań weryfikacyjnych, s.187-232, 7 k.il.

8. Prosnak Mieczysław, Z zagadnień korabnictwa bałtyckiego okresu Odrodzenia, s.233-281,

9. Witkowska Teresa, Manufaktura fajek glinianych z Rościna, gmina Myślibórz, s.283-303, VI-VII tabl., 1 k.il.

10. Biranowska-Kurtz Alicja, Nowe Warpno w XIX i na początku XX wieku, s.303-317, 4 k.il.

11. Najdowa Jadwiga, Julo Levin i jego szczecińskie akwarele, s.319-330, 1 k.il.

KONSERWACJA

12. Malinowski Marek, Maskowanie zdjęć rentgenowskich przy pomocy autoelektronografii w celu pełniejszego rozpoznania budowy przemalowanego obrazu, s.331-341, 4 k.il.

ODKRYCIA

13. Słowiński Sławomir, Odkrycia na grodzisku w Nowogardzie, s.343-349

BIBLIOGRAFIA

14. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibiografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za lata 1988/1989, s.351-358

15. Sawostianik Halina, Bibliografia tomów XXXI - XXXVI „Materiałów Zachodniopomorskich”, s.359-374

RECENZJE I OMÓWIENIA

16. Gwiazdowska Ewa: Dieter Osteneck und Wolf-Paul Wulffius, Baltische Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Kleiner Führer durch die Ausstellung. Eine Ausstellung des Nordostdeutsches Kulturwerks Lüneburg 1975, Nordostdeusches Kulturwerk s.v.k.nlb.20.il.l8, s.375-378

17. Ptak Marek: Hans Meyer, Hartmunt Schoenawa „Das Papiernotgeld von Mecklenburg und Pommern", Verlag Lothar Schoenawa, Werlaburgdorf 1985, s.378-384

17. Szafrański Sławomir: D.W. Phillipson, African Archaeology, Cam¬bridge World Archaeology, Cambridge University Press 1988, II wyd., 235 s., ryc. 119, s.384-389

18. Sikorski Andrzej: Elżbieta Miłosz, Procesy przemian biologicznych populacji z Pomorza Zachodniego, Poznań 1989, ss. 143, Ryc. 42, Tabel 39, s.389-391

19. Kopczyński Waldemar: Blekingeboken. Arsbok fur Blekinge Lans Hembygdsfdrbund och Blekinge Lans Museum, Arg. 68, 1990, ss. 219, s.392-393

20. Kozłowska Lidia: Elisabeth Clegg, The City at Night, Aleksander Gierymski in Munich and Paris. W: Apollo, The International Magazine of the Art, December 1989, s.394-396

SPRAWOZDANIA

21. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Szczecinie z działalności w latach 1989/90, s.397-412

22. Kaube Andrzej, Sprawozdanie Muzeum Regionalnego w Wolinie z działalności w latach 1989/90, s.412-417

23. Manna Antonina, Sprawozdanie Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z działalności w latach 1989/90, s.417-418

24. Kroczak Czesław, Sprawozdanie Muzeum Regionalnego w Cedyni z działalności w latach 1989/90, s.420-424

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

25. Porzeziński Antoni - Helena Malinowska-Łazarczyk (1944-1989), s.425-426