1. Słowiński Sławomir, Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Brzezinie, s.7-17, 1 k.il.

2. Wilgocki Eugeniusz, Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku 1 w Wierzchlasie, woj. szczecińskie, s.19-45

3. Wierzbicki Jacek, Przyczynek do studiów nad chronologią schyłku osadnictwa kultury pomorskiej we wschodniej części Pomorza Środkowego. Mikorowo, woj. Słupsk, stanowisko 5., s.47-61

4. Wojtasik Jerzy, Materiały bursztynowe z Wolina - Starego Miasta. Stanowisko 1, wykopy 7 i 8, s.63-96, 1 k.il.

5. Prosnak Mieczysław, Bałtycki okręt wojenny okresu Odrodzenia, s.97-139, 4 k.il.

6. Pawłowski Mieszko, Skarb monet łotewskich z Dargosławia, gm. Brojce, woj. szczecińskie, s.141-153

7. Kozłowska Lidia, „Wieża Babel” Józefa Gielniaka - Współczesna realizacja biblijnego motywu, s.155-162, 1 k.il.

8. Vorbrich Ryszard, Z problematyki formy i funkcji budownictwa fortyfikacyjnego Atlasu marokańskiego (Agadiry, irghermy, kasby i ksary), s.163-210, 7 k.il.

9. Dohnal Wojciech, Tradycyjna gospodarka rolna ludu Somba z północnego Beninu, s.211-279, 1 k.il.

10. Łapott Jacek, Wyprawa Naukowa SAHEL'87 - sprawozdanie z prze¬biegu i wyników działalności etnologicznej ekspedycji do Afryki, s.281-311, 6 k.il

11. Filipowiak Władysław, Maszt - Pomnik im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza    , s.313-318, 2 k.il.

ODKRYCIA

12. Libera Jerzy, Siekierka krzemienna znaleziona w okolicach Stargardu Szczecińskiego, woj. szczecińskie, s.319-320

13. Pawłowski Mieszko, Znalezisko dwu monet niemieckich z Węgornika, gm. Police, woj. Szczecińskie, s.321-322

14. Pawłowski Mieszko, Znalezisko szeląga rostockiego ze Szczecina, s.323-324

BIBLIOGRAFIA

14. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1990, s.325-330

RECENZJE I OMÓWIENIA

15. Piskorski Jan M.: Jan Bugenhagen i początki Reformacji na Pomorzu Zachodnim (Hans-Günther Leder, Norbert Buske, Reform und Ordnung aus dem Wort. Johannes Bugenhagen und die Reformation im Herzogtum Pommern, Berlin 1985, Evangelische Verlagsanstalt, ss. 148, liczne ilustracje biało-czarne  i barwne), s.331-334

16. Lesiński Henryk: Gabriela Majewska, Polityka handlowa Szwecji w latach 1720—1809, Ossolineum, Poznań-Warszawa-Kraków, 1991, s. 187, s. 335-336

17. Gwiazdowska Ewa: Stettin. Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Szczecin. Widoki z pięciu wieków. Katalog der Ausstellung bearbeitet von Andreas Bluhm und Eckhard Jüger mit Beitragen von Ekhart Berckenhagen, Andreas Bluhm, Eckhard Jüger, Kozińska Bogdana, Janusz Nekanda-Trepka, Volker Schmidtchen. Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg. Regensburg 1991, s. 244, il. czarno-białych 141, il. barwnych 30, s.337-345

18. Najdowa Jadwiga: Jean Molino, L'art aujourd'hui, w: ESPRIT, juillet — août, 1991, s.345-351

19. Kopczyński Waldemar, Åke Daun, Billy Ehn (red.), Blandsverige. Kulturskillnader och kulturmöten, Stockholm 1988, s. 361, s.351-354

20. Kopczyński Waldemar, Konferencja etnologiczna w Uppsali, s.354-356

SPRAWOZDANIA

21. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Szczecinie z działalności w roku 1991, s.357-370, 1 k.il

22. Kroczak Czesław, Sprawozdanie Muzeum Regionalnego w Cedyni z działalności w roku 1991, s.371-372

23. Manna Antonina, Sprawozdanie Muzeum w Stargardzie Szczecińskim z działalności w roku 1991, s.373-375

24. Kaube Andrzej, Sprawozdanie Muzeum Regionalnego w Wolinie z działalności w roku 1991, s.376-378