1. Galiński Tadeusz, Mezolit ziem polskich. Wybrane zagadnienia w świetle najnowszych badań, s.7-52, 1 k.il.

2. Galiński Taduesz, Obozowisko mezolityczne i protoneolityczne na stanowisku w Tanowie badane w latach 1989-1991, s.53-122,

3. Uciechowska-Gawron Anna, Osadnictwo kultury łużyckiej w Brzezinie, gm. Pyrzyce, s.123-153

4. Rola Jarosław, Kolejny miecz z kolcem do rękojeści z okolic Szczecinka, s.155-157, 1 k.il

5. Krajewski Przemysław, Grób z okresu wpływów rzymskich z Przelewic na Ziemi Pyrzyckiej, s.159-171

6. Wojtasik Jerzy, Bursztyn ze stanowisk wykopaliskowych 5, 6 oraz znaleziony luźno na Starym Mieście w Wolinie, s.173-201, I-XX tabl.

7. Porzeziński Antoni, Sprawozdanie z ratunkowych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Cedyni, stanowisko 2a, s.203-249, 1 mapa

8. Słowiński Sławomir, Badania na grodzisku w Lipianach w 1992 roku, s.249-276

9. Wilgocki Eugeniusz, Wyniki archeologicznych badań ratowniczych na posesji 7—11 przy ulicy Armii Krajowej w Lipianach, s.277-300

10. Spors Józef, W kwestii początków kultu chrześcijańskiego na górze Rowokół koło Smołdzina, s.301-312,

11. Lesiński Henryk, Rozwój rzemiosła i handlu Goleniowa w XVI-XVIII wieku, s.313-331

12. Pawłowski Mieszko, Szczecińskie znalezisko trojaka Stanisława Augusta Poniatowskiego, s.333-337

13. Izak Krzysztof, Neolityczna i starożytna ceramika z zachodniego Ahaggaru, s.339-384, 4 k.il.

14. Łapott Jacek, Ekspedycja etnologiczna SAHARA-SAHEL'90 - sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności wyprawy do Afryki, s.385-414,  6 k.il.

15. Gawłowicz Józef, Miniaturowy sekstant w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.415-419, 1 k.il.

16. Sawala Michał, Rybołówstwo łodziowe na wodach należących do obszaru Szczecina po 1945 roku, s.421-433, 2 k.il

17. Najdowa Jadwiga, Szczecińska sztuka współczesna „Grupa Sopocka" z perspektywy czterdziestu lat, s.435-458, 6 k.il

BIBLIOGRAFIA

18. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1991, s.459-465

RECENZJE I OMÓWIENIA

19. Gwiazdowska Ewa, Die Grosse Lubinsche Karte von Pommern aus dem Jahre 1618 neu herausgegeben von Eckhard Jäger und Roderich Schmidt mit beschreibendem Text von Alfred Hass (1926) und einer Einführung von Manfred Vollack. Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg 1980, 12 arkuszy mapy Pomorza, 1 arkusz mapy Rugii, strona tytułowa — format 60 x 48 cm w oprawie tekturowej + tekst: s. XXIX i 79, s.467-474

SPRAWOZDANIA

20. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1992, s.475-488, 3 k.il.

21. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1992, s.489-491

22. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w roku 1992, s.492-494

23. Pluciński Józef, Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w roku 1992, s.495-496

24. Godula Danuta, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w roku 1992, s.497-499

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

25. Filipowiak Władysław - Andrzej Kaube (14.06.1945 - 4.09.1992), s.501-502