1. Kozłowska Dorota, Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Dobrowie, woj. Koszalińskie, s.7-82, IV tabl.,

2. Stępień Jerzy, Szczątki kostne zwierząt z wczesnośredniowiecznego grodu w Mścięcinie, s. 83-103

3. Gawlikowski Jerzy, Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodu i późnośredniowiecznego zamku w Lipiu, gm. Rąbino, woj. koszalińskie, s.105-120,

4. Cnotliwy Eugeniusz, Pawłowski Mieszko, Wilgocki Eugeniusz, Skarb monet księcia Bogusława I z 1180 - 1182 ze Szczecina – Podzamcza, s.121-134, 2 k.il

5. Horoszko Genowefa, Nowe nabytki w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego, s.135-139, 2 k.il.

6. Krajewski Przemysław, Interwencyjne badania archeologiczne w gotyckim kościele pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, gm. Sławno, woj. słupskie w 1992 roku, s.141-155, 2 k.il.

7. Kochanowska Janina, Kryzys w sztuce cechowej Szczecina po przyjęciu reformacji na Pomorzu Zachodnim, s.157-167

8. Kaczmarek Krzysztof, Studenci ze Szczecina na Uniwersytetach w XIV—XVI wieku (do roku 1535), s.169-197,

9. Gaziński Radosław, Wojna Szczecina ze Stargardem o handel morski (1454—1464), s.199-215

10. Prosnak Mieczysław, Z problematyki okrętownictwa bałtyckiego XVII—XIX wieku, s.217-268, 2 k.il.

11. Lesiński Henryk, Ruch statków w porcie kołobrzeskim oraz zasięg geograficzny żeglugi miasta w XVIII wieku, s.269-290

12. Karwowska Iwona, Kolekcja amatorskiej rzeźby regionalnej Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.291-306, 4 k.il.

13. Łapott Jacek, Maska czaszkowa z Nowej Brytanii (Malanezja), s.307-320, 3 k.il.

14. Ząbek Maciej, Zagroda w południowo-zachodniej Burkina Faso, s.321-352, 5 k.il. 1 mapa

15. Krysik Sławomir, Tradycyjne budownictwo ludów Somba z rejonu Wzgórz Atacora w północno-zachodnim Beninie, s.353-380, 4 k.il.

BIBLIOGRAFIA

16. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1992, s.381-388

RECENZJE I OMÓWIENIA

17. Radacki Zbigniew: Eugeniusz Cnotliwy, Początki rozwoju siedziby książęcej; Ryszard Rogosz, Zamkowy kościół świętego Ottona, w: Zamek książęcy w Szczecinie, Glob - Szczecin 1992, s. 9-77, rys. 23, s.389-395

18. Cnotliwy Eugeniusz: W sprawie najstarszych dziejów Szczecińskiego Zamku (W odpowiedzi Zbigniewowi Radackiemu), s.395-401

19. Gwiazdowska Ewa: Eckhard Jäger, Rupert Schreiner: Das alte Königsberg. Veduten aus 400 Jahren, Regensburg-Grünstadt 1987, s. 168, il. czarno-białych 150, barwnych 12, s.402-410

20. Porzeziński Antoni: J. Podgórska-Czopek, Materiały z wczesnosłowiańskiej osady w Grodzisku Dolnym, stan. 3, woj. Rzeszów. ARCHAEOSLAVICA, t. I, Kraków 1991, s. 9-60, s.410-413

21. Porzeziński Antoni: Renata Madyda-Legutko, Krzysztof Tunia, Die ersten Spuren der Frühslawischen Besiedlung in den West-Beskiden. ARCHAEOSLAVICA, t. I, Kraków 1991, s. 83-93, s.413-414

22. Porzeziński Antoni: Aleksander A. Egoreiczenko, Proselenije u d. Ostrów Pinskogo r-na, Brestskoi obłasti. ARCHAEOSLAVICA, t. I, Kraków 1991, s. 61-82, s.417414

SPRAWOZDANIA

23. Najdowa Jadwiga, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1993 roku, s.419-433, 1 k.il.

24. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w 1993 roku, s.434-436

25. Manna Antonina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w 1993 roku, s.437-440

26. Godula Danuta, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaube w Wolinie w 1993 roku, s.441-443, 1 k.il.